Hľadaj

Budovanie mostov - Ázia Budovanie mostov - Ázia 

Pápež mladým v Ázii: Nie diskriminácii, áno blízkosti

Prostredníctvom online stretnutia sa Svätý Otec František rozprával s univerzitnými študentmi z iniciatívy „Budovanie mostov naprieč Áziou a Tichomorím“, ktorú dnes popoludní zorganizovala Loyolská univerzita v Chicagu spolu s Pápežskou komisiou pre Latinskú Ameriku. „Musíme mať vždy nádej,“ zaznela jeho výzva na záver série otázok a úvah, ktoré navrhli mladí ľudia.

Deborah Castellano Lubová – Vatican News

„Vždy zostaňte verní svojmu presvedčeniu (...) a aj keď budete v pokušení žiť vlažnú vieru, pretože vás iní trápia, zostaňte verní svojej identite a zostaňte silní ako kresťanskí mučeníci, ktorí boli prenasledovaní.“

Toto posolstvo bolo jadrom slov pápeža Františka počas dialógu s univerzitnými študentmi z ázijsko-tichomorského regiónu, ktorí sa dnes, vo štvrtok 20. júna, zúčastnili na podujatí „Budovanie mostov naprieč Áziou a Tichomorím“, ktoré zorganizovala Loyola University Chicago a Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku a na ktorom sa pápež zúčastnil prostredníctvom živého prenosu.

Práve Loyola University Chicago odštartovala iniciatívu Budovanie mostov, sériu podujatí organizovaných študentmi a univerzitou, inšpirovaných pápežovou výzvou k synodalite. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári 2022 a nieslo názov Budovanie mostov sever - juh. Druhé s názvom „Budovanie mostov naprieč Afrikou“ sa uskutočnilo v novembri toho istého roku a zapojili sa doň študenti z celej subsaharskej Afriky. Toto podujatie prebiehalo podľa podobného modelu, ale na rozdiel od predchádzajúcich sa na ňom zúčastnil rímsky biskup.

Medzi účastníkmi tohto posledného synodálneho stretnutia boli vysokoškolskí študenti z Ateneo de Manila University (Manila, Filipíny), Australian Catholic University (Brisbane, Austrália), Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan), Sogang University (Soul, Južná Kórea), Sophia University (Tokio, Japonsko) a Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta, Indonézia). Zúčastnili sa na nej aj študenti zo Singapuru, Východného Timoru a Papuy-Novej Guiney, teda krajín, ktoré Svätý Otec navštívi počas svojej apoštolskej cesty do Ázie a Oceánie v septembri.

Požiadajte druhých, aby vám pomohli vo vašej zraniteľnosti

Pápež František sa do stretnutia zapojil srdečným pozdravom prítomných v španielčine. Študenti sa predstavili pápežovi a predostreli mu svoje úvahy, na ktoré reagoval radami, obavami a návrhmi. Svätý Otec sa prvej skupine mladých ľudí prihovoril o pocite „spolupatričnosti“ k spoločnosti a o tom, ako zvyšuje naše sebavedomie a našu ľudskú dôstojnosť. Všetky tieto faktory, ako poznamenal, „nás zachraňujú pred zraniteľnosťou, pretože mladí ľudia sú dnes veľmi zraniteľní. Musíme vždy brániť tento pocit spolupatričnosti, aby sme sa vyhli zraniteľnosti“. „Pozrite sa kde ste najzraniteľnejší,“ povedal Petrov nástupca, „a požiadajte niekoho, aby vám pomohol“.

Na veľkosť žien by sa nikdy nemalo zabúdať

Pápež hovoril aj o duševnom zdraví, diskriminácii, stigmatizácii a identite a vyzval ľudí, aby vydávali svedectvo a napredovali.

„Zamerajte sa na svoju identitu,“ dodal a povzbudil všetkých prítomných, aby vždy navzájom spolupracovali a zostali jednotní. Pápež odsúdil všetky stigmy, ktoré znižujú dôstojnosť ľudí. Vyjadril ľútosť nad tým, že ženy sú niekedy považované za občanov druhej kategórie, čo, ako pripomenul, nezodpovedá pravde. „Na veľkosť žien sa nesmie zabúdať. Ženy sú lepšie ako muži, pokiaľ ide o rozhľad a schopnosť budovať spoločenstvá,“ zdôraznil a vyzdvihol špecifické vlastnosti a schopnosti žien.

Nie vylúčeniu a stigmatizácii

Potom vyzval študentov, aby si navzájom prejavovali blízkosť a lásku a nikdy nikoho nevylučovali. Keď pápež pripomenul slová jedného zo študentov, ktorý hovoril o rodovej problematike a spomenul aj vysoký výskyt HIV na Filipínach, Svätý Otec uviedol: „Musíme sa uistiť, že zdravotníctvo je pripravené liečiť a pomáhať všetkým ľuďom bez vylúčenia“. Pápež František hovoril aj o účinnom vzdelávaní, ktoré si podľa neho vyžaduje „vychovávať“ a „koordinovať“ naše „srdcia, mysle a ruky“. Takto by sme mali vychovávať mladých ľudí, poznamenal a zdôraznil, že na túto dynamiku nesmieme nikdy zabudnúť.

Srdcia spojené s modlitbou a s druhými

Pápež tiež priznal, aké ťažké môže byť pre mladých kresťanov zapojiť sa a „patriť“ do spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť ich vyzval, aby sa držali svojej viery a udržiavali svoje srdcia spojené s modlitbou. To vám podľa jeho slov v tomto smere pomôže a umožní vám vždy sa účinnejšie zapájať do života druhých.

Odmietnutie zriedeného kresťanstva a zachovanie vernosti viere

Svätý Otec sa potom venoval skutočnosti, že pri niektorých príležitostiach sa mladí ľudia vysmievajú alebo spochybňujú svoju vieru. „Buďte vždy pevní vo svojom presvedčení,“ odporučil a varoval pred izoláciou, ktorá, ako upozornil, môže viesť k zlým návykom a problémom.

Pápež preto zdôraznil, že je dôležité vzdelávať sa vo viere a byť autentickými a „skutočnými“ kresťanmi. „Kresťania boli prenasledovaní od počiatku,“ pripomenul a zdôraznil, že tento jav teda nie je nový. „Aj keď môže byť pokušením mať rozriedené a vlažné kresťanstvo,“ zopakoval pápež, nemôžeme mu podľahnúť. Naopak, „musíme byť pevní a žiť v tomto zmysle určitý druh mučeníctva“.

„Ochorenie“ ideológia

Na záver pápež vyzval na väčšie uvedomenie si minulých tragédií, aby sme si z nich mohli vziať ponaučenie pre budúcnosť a pracovať pre mier. „Ideológia je choroba,“ upozornil a vyzval všetkých, aby budovali harmóniu a podporovali dialóg s inými kultúrami. „Nie vojne,“ vyhlásil a vyzval na mier. „V zúfalom a beznádejnom svete sa musíme odvolávať na naše hodnoty,“ vysvetlil a vyzval prítomných študentov, aby na tom pracovali, a potom im poďakoval za ich odhodlanie. Svätý Otec František na záver poďakoval študentom za ich zdieľanie a povedal im, že mu pomohli pochopiť ich, najmä keď sa pripravuje na svoju nadchádzajúcu cestu do ich regiónu. Potom im udelil svoje požehnanie.

Budovanie mostov sa začína u každého z nás

Na iniciatíve spolupracovali rôzne vatikánske úrady vrátane Generálneho sekretariátu synody, Dikastéria pre komunikáciu, Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Dikastéria pre vzdelávanie a kultúru a Sekcie pre prvú evanjelizáciu a nové partikulárne cirkvi Dikastéria pre evanjelizáciu.

Predtým, ako sa do dialógu zapojil pápež František, sa v úvode podujatia predstavili organizátori, vrátane sekretárky Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku Dr. Emilce Cuda a prostredníctvom video-posolstva kardinál Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, a po ňom Mons. Luis Marín de San Martín, O.S.A., podsekretár Biskupskej synody.

Kardinál Farrell vyzval študentov, aby nasledovali Ježišov príklad pri budovaní mostov, a pripomenul im, že zatiaľ čo oni prežívajú privilegovanú realitu univerzitného študenta, existuje svet poznačený nenávisťou, vojnou a utrpením. Z tohto dôvodu vyzval prítomných, aby praktizovali láskavosť, starostlivosť a porozumenie najprv na osobnej úrovni, pretože inak, zdôraznil, nemôžeme očakávať, že to isté budú robiť aj tí na vyšších úrovniach.

Biskup Marín ponúkol povzbudivé slová a v mene nádeje a obnovy vyzval „vytvárať putá, búrať múry a stavať mosty“. Keď účastníci očakávali príchod pápeža, Dr. Cuda prečítala list prefekta Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, kardinála Josého Tolentina de Mendonça, v ktorom uznal, že budovanie mostov môže byť náročné a môže naraziť na boj a odpor, ale vždy to stojí za to, pretože žijeme lásku, ktorú nás učil Ježiš.

Preklad Martin Jarábek

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 júna 2024, 18:01