Hľadaj

Audiencia delegácie správcov veľkých podnikov a bánk (15. júna 2024) Audiencia delegácie správcov veľkých podnikov a bánk (15. júna 2024)  (Vatican Media)

Pápež manažérom a bankárom: Prijmite do podnikov mladých, aby nestratili nádej

V sobotu 15. júna prijal Svätý Otec František skupinu správcov veľkých podnikov a bánk. Sieť zástupcov podnikateľov a manažérov z celého sveta sa riadi podľa zásad pápežovej encykliky Laudato si'. Pápež im v príhovore pripomenul dôležitosť ich rozhodnutí: „Veľký biznis podmieňuje osud vlád, politík a rozvoja“. Vyzval ich tiež na starostlivosť o mladých ľudí, aby ich prijali aj bez zručností, pretože „práca sa učí len prácou“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Petrov nástupca prijal skupinu vo vatikánskom Apoštolskom paláci v sprievode rehoľnej sestry Alessandry Smerilliovej, sekretárky Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Sieť podnikateľov, riaditeľov spoločností a bánk je súčasťou projektu „Iniciatívy pre udržateľné trhy“, ktorý v roku 2020 spustil kráľ Karol III, vtedajší princ z Walesu, na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose. Cieľom projektu je spojiť najlepšie organizácie z oblasti priemyslu a finančných služieb a v spolupráci s vládami dosiahnuť globálne ciele v oblasti klímy, biodiverzity a udržateľného rozvoja podľa princípov Laudato si'.

Rímsky biskup sa vo svojom príhovore podnikateľom zameral na tri kľúčové body pre ich prácu: starostlivosť o spoločný domov, starostlivosť o najchudobnejších a najkrehkejších a starostlivosť o mladých.

Najskôr zdôraznil potrebu urýchliť procesy „inovácie“ v starostlivosti o spoločný domov uprostred súčasnej vážnej krízy, pretože podľa neho „už nestačí dodržiavať zákony štátov, ktoré postupujú príliš pomaly“.

Potom pápež hovoril o chudobných. „Ekonomická moc je prepojená s politickou mocou“ a vplýva aj na, „dynamiku medzinárodných vzťahov“, uviedol pápež  a vysvetlil: 

„Ocitáte sa teda v situácii, keď prijímate rozhodnutia, ktoré majú vplyv na tisíce pracovníkov a investorov, a to čoraz viac v celosvetovom meradle. (...) Veľké korporácie totiž okrem spotreby, úspor a výrobných rozhodnutí podmieňujú aj osud vlád, národných a medzinárodných verejných politík a udržateľnosť rozvoja.“

V tejto súvislosti Svätý Otec prosí manažérov, aby nezabúdali na „odvrhnutých“ ľudí, keď poznamenal:

„Zatiaľ čo recyklujeme a vyhadzujeme materiály, ešte sme sa nenaučili – dovoľte mi použiť výraz – „recyklovať“ a nevyhadzovať ľudí, pracovníkov, najmä tých najkrehkejších, u ktorých často prevláda kultúra skartovania. Dávajte si pozor na istú „meritokraciu“, ktorá sa používa na legitimizáciu vylúčenia chudobných, ktorí sú posudzovaní za menejcenných, až tak, že sa samotná chudoba považuje za chybu. (...) Neuspokojte sa s malou filantropiou, je to príliš málo: výzvou je začleniť chudobných do spoločností, aby sa stali zdrojmi spoločného úžitku. Je to možné.“

Napokon Petrov nástupca hovoril o mladých, ktorých nazýva „chudobní súčasnej doby“, pretože sú „núdzni na zdroje, príležitosti a budúcnosť“. To sa paradoxne deje „tam, kde ich je veľa, ale chýbajú prostriedky“, ako napríklad aj v Taliansku, poznamenal pápež. Preto sa obracia na podnikateľov s pozvaním:

„Žiadne zamestnanie sa nedá naučiť bez „firemnej pohostinnosti“, čo znamená ochotné prijatie mladých ľudí, aj keď nemajú potrebné skúsenosti a zručnosti, pretože každá práca sa dá naučiť len prácou. Povzbudzujem vás prijať veľkoryso mladých ľudí do svojich podnikov a dať im zakúsiť budúcnosť, aby celá generácia nestratila nádej.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 júna 2024, 12:08