Hľadaj

Audiencia luteránskej federácie (20. júna 2024) Audiencia luteránskej federácie (20. júna 2024)  (Vatican Media)

Pápež luteránskej federácii: Pokračujme spolu ako pútnici nádeje

„Ježiš Kristus je srdcom ekumenizmu. On je vtelené božské milosrdenstvo a naším ekumenickým poslaním je vydávať o tom svedectvo“, o tom dnes hovoril na stretnutí s členmi delegácie Svetovej luteránskej federácie pápež František. Audiencia sa niesla v duchu biblického citátu: „Boh nádeje nech vás vo viere naplní všetkou radosťou a pokojom, aby ste sa rozhojnili v nádeji skrze čnosť Ducha Svätého“ (Rim 15, 13).

Martin Jarábek – Vatican News

Po úvodných slovách privítania Svätý Otec poďakoval luteránskej federácii za ich návštevu, ktorú považuje „za dôležité gesto ekumenického bratstva“ a dodal: 

„Na úvod svojho pozdravu som vybral slová apoštola Pavla z Listu Rimanom, slová, ktoré sprevádzali vaše nedávne konzultácie. Nech ‚Boh nádeje‘ teraz požehná aj naše stretnutie. Všetci sme totiž pútnikmi nádeje, ako hovorí aj motto Svätého roka 2025.“

Pápež pripomenul významné udalosti z minulosti:

„Už pred tromi rokmi, keď sem do Ríma prišla iná delegácia Svetovej luteránskej federácie, sme sa spoločne zamýšľali nad blížiacim sa výročím prvého nicejského koncilu ako ekumenickej udalosti.“

Pred rokom valné zhromaždenie v Krakove s kard. Kochom v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že „starokresťanské Nicejské vyznanie viery, ktorého 1700. výročie oslávime v roku 2025, vytvára ekumenické puto, ktoré má svoj stred v Kristovi“ (19. septembra 2023).

Napokon „ešte pred skončením Druhého vatikánskeho koncilu katolícki a luteránski kresťania v Spojených štátoch amerických vydali v Baltimore toto spoločné svedectvo: ‚Vyznanie viery, že náš Pán Ježiš Kristus je Syn, Boh z Boha, nás naďalej ubezpečuje, že sme skutočne vykúpení; lebo len ten, ktorý je Boh, nás môže vykúpiť‘ (Status Nicejského vyznania viery ako dogmy Cirkvi, 7. júla 1965).

„Ježiš Kristus je srdcom ekumenizmu. On je vtelené božské milosrdenstvo a naším ekumenickým poslaním je vydávať o tom svedectvo“, preto v „Spoločnom vyhlásení k učeniu o ospravedlnení“ formulovali luteráni a katolíci ako spoločný cieľ „vyznávať vo všetkom Krista, jediného, v ktorého môžeme vložiť všetku dôveru, pretože on je jediný prostredník (porov. 1 Tim 2, 5-6), skrze ktorého Boh v Duchu Svätom daruje seba samého a vylieva svoje dary, ktoré všetko obnovujú“ (č. 18).

V tejto súvislosti Svätý Otec zdôraznil to, čo nás spája:

„Spoločným duchovným pôvodom je ‚jeden krst na odpustenie hriechov‘ (Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery), a s dôverou pokračujme ako ‚pútnici nádeje‘. Nech je Boh nádeje s nami a nech naďalej sprevádza náš dialóg pravdy a lásky svojím požehnaním.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 júna 2024, 12:06