Hľadaj

Anjel Pána Anjel Pána  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Anjel Pána: Stávajme sa tým, čo prijímame v Eucharistii

Eucharistia nám pripomína, že Ježiš nám daroval celý svoj život. Pápež František o tom hovoril vo svojej meditácii pred modlitbou Anjel Pána. Pripomenul sviatok Božieho Tela, ktorý sa dnes slávi v Taliansku a mnohých ďalších krajinách. Svätý Otec povzbudil veriacich, aby sa obetovali pre druhých.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

V Taliansku a v ďalších krajinách je dnes slávnosť Božieho Tela. Dnešné evanjelium rozpráva o Ježišovej Poslednej večeri (Mk 14, 12-26), počas ktorej sa Pán daruje v chlebe, ktorý láme a v kalichu, ktorý dáva učeníkom, je to vlastne On sám, kto sa dáva za celé ľudstvo a obetuje seba samého za život sveta. 

V Ježišovom spôsobe lámania chleba je dôležitý aspekt, ktorý evanjelium zdôrazňuje slovami „dával im ho“ (v. 22). Zapíšme si tieto slová do srdca: dával im ho. Eucharistia pripomína predovšetkým rozmer daru. Ježiš vzal chlieb nie preto, aby ho sám zjedol, ale aby ho lámal a dával učeníkom, čím zjavuje svoju identitu a poslanie. Život si neponechal pre seba, ale daroval ho nám; svoje božské bytie nepovažoval za závideniahodný poklad, ale zriekol sa svojej slávy, aby mal účasť na našej ľudskej prirodzenosti a umožnil nám vojsť do večného života (porov. Flp 2, 1-11). Zo svojho života urobil Ježiš dar. Zapamätajme si to.  

Chápeme teda, že slávenie Eucharistie a prijímanie tohto Chleba, ako to robíme najmä v nedeľu, nie je aktom uctievania odtrhnutým od života alebo len chvíľou osobnej útechy. Musíme mať stále na pamäti, že Ježiš vzal chlieb, lámal ho a dával im ho, a preto nás spoločenstvo s ním robí schopnými stať sa tiež chlebom lámaným pre iných, schopných deliť sa o to, čo sme a čo máme. Svätý Lev Veľký hovorieval: „Naša účasť na Kristovom tele a krvi nesmeruje k ničomu inému, ako k tomu, aby sme sa stávali tým, čo prijímame“ (Kázeň XII o umučení, 7).

Bratia a sestry, k tomu sme povolaní: aby sme sa stali tým, čo prijímame, aby sme sa stali „eucharistickými“, teda ľuďmi, ktorí už nežijú pre seba (porov. Rim 14, 7) v logike vlastnenia a konzumu, ale ktorí vedia zo svojho života urobiť dar pre iných. Vďaka Eucharistii sa tak stávame prorokmi a budovateľmi nového sveta: keď prekonávame sebectvo a otvárame sa láske, keď pestujeme putá bratstva, keď máme účasť na utrpení našich bratov a sestier a delíme sa o svoj chlieb a zdroje s tými, ktorí sú v núdzi, keď dávame svoje talenty k dispozícii všetkým, vtedy lámeme chlieb svojho života ako Ježiš.

Bratia a sestry, položme si teraz otázku: Nechávam si svoj život len pre seba, alebo ho dávam ako Ježiš? Obetujem sa pre druhých, alebo som uzavretý vo svojom malom egu? Viem sa deliť v každodenných situáciách, alebo vždy hľadám iba svoj vlastný záujem?

Panna Mária, ktorá prijala Ježiša, Chlieb zostupujúci z neba, a úplne sa s ním darovala, nech pomáha aj nám, aby sme sa, spojení s Ježišom v Eucharistii, stávali darom lásky.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 júna 2024, 15:35

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >