Hľadaj

Anjel Pána 16. júna Anjel Pána 16. júna  (Vatican Media)

Anjel Pána: Pán nás učí pokore a trpezlivosti, nevidíme výsledky ihneď

Pán nás učí pokore a trpezlivosti, aby sme „s dôverou rozsievali evanjelium tam, kde sme, a potom čakali, kým zasiate semeno vyrastie a prinesie ovocie v nás a v iných“, o tom dnes hovoril pápež František v úvahe pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána.
Videozáznam

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Evanjelium dnešnej liturgie nám hovorí o Božom kráľovstve prostredníctvom obrazu semienka (porov. Mk 4, 26-34). Ježiš niekoľkokrát používa toto prirovnanie (porov. Mt 13, 1-23; Mk 4, 1-20; Lk 8, 4-15) a dnes tak robí tým, že nás pozýva zamyslieť sa najmä nad dôležitým postojom spojeným s obrazom semienka a tým je postoj dôverného očakávania

Pri sejbe totiž platí, že bez ohľadu na to, ako dobre a hojne roľník rozsieva zrnká a ako dobre pripravuje pôdu, rastliny nevyklíčia ihneď: chce to čas a trpezlivosť! Preto je potrebné, aby po zasiatí vedel s dôverou čakať, aby umožnil semenám otvoriť sa v správnom čase a výhonkom vyklíčiť z pôdy a vyrásť, aby boli dostatočne silné a zaručili nakoniec hojnú úrodu (porov. v. 28-29). Pod zemou sa už odohráva zázrak (porov. v. 27), dochádza k obrovskému rozvoju, ktorý je však neviditeľný, je potrebná trpezlivosť a zatiaľ je potrebné neustále sa starať o hriadky, polievať ich a udržiavať čisté, napriek tomu, že na povrchu sa zdanlivo nič nedeje.

Aj s Božím kráľovstvom je to podobné. Pán do nás vkladá zrnká svojho Slova a milosti, dobré a hojné semä, a potom, bez toho, že by nás niekedy prestal sprevádzať, trpezlivo čaká. Stále sa o nás stará s dôverou Otca, ale dáva nám čas – Pán je trpezlivý – aby sa zrnká otvorili, rástli a rozvíjali a prinášali ovocie dobrých skutkov. A to preto, lebo chce, aby sa na jeho poli nič nestratilo, aby všetko dosiahlo plnú zrelosť; chce, aby sme všetci mohli rásť ako klasy plné zrna.

A nielen to. Pán nám pritom dáva príklad: učí aj nás, aby sme s dôverou zasievali evanjelium všade tam, kde sme a potom čakali, kým zasiate semeno vyrastie a prinesie ovocie v nás i v iných, bez toho, aby sme sa nechali znechutiť a aby sme sa neprestali navzájom podporovať a pomáhať si aj tam, kde sa zdá, že napriek našej snahe nevidíme okamžité výsledky. V skutočnosti sa často aj medzi nami, mimo zdania, už deje zázrak, ktorý v pravý čas prinesie hojné ovocie!

Môžeme si teda položiť otázku: Dovolím, aby bolo Božie slovo vo mne zasiate? Keď je rad na mne, zasievam s dôverou Božie slovo v prostredí, kde žijem? Som trpezlivý v čakaní, alebo sa znechucujem, pretože hneď nevidím výsledky? A napokon, dokážem všetko pokojne zveriť Pánovi, pričom sa snažím čo najlepšie ohlasovať evanjelium?

Panna Mária, ktorá prijala a nechala v sebe rásť semeno Slova, nech nám pomáha, aby sme boli štedrými a dôveryhodnými rozsievačmi evanjelia.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 júna 2024, 15:36

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >