Hľadaj

Regina Caeli 19. mája 2024 Regina Caeli 19. mája 2024  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Regina Caeli: Sýtiť sa Slovom, ktoré je inšpirované Duchom Svätým

Pri modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná v nedeľu 19. mája napoludnie pápež František zdôraznil význam zoslania Ducha Svätého. Z Apoštolského okna pozval veriacich na Námestí sv. Petra, aby sa „stali ozvenou hlasu Tešiteľa“, preto „je dôležité, aby sme sa sýtili každý deň Božím slovom“.

Vatican News

Videozáznam

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, na slávnosť Turíc, oslavujeme zoslanie Ducha Svätého na Pannu Máriu a apoštolov. V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš hovorí o Duchu Svätom a hovorí, že nás naučí

 „všetko, čo počul“ (porov. Jn 16, 13). Čo však tento výraz znamená? Čo Duch Svätý počul? O čom nám hovorí?

Hovorí nám slovami, ktoré vyjadrujú nádherné city, ako je láska, vďačnosť, dôvernosť, milosrdenstvo. Slová, ktoré nám dávajú poznať krásny, žiarivý, konkrétny a trvalý vzťah, akým je večná Božia Láska: slová, kotré Otec a syn hovoria. Sú to práve premieňajúce slová lásky, ktoré v nás opakuje Duch Svätý a ktoré je dobré, aby sme počúvali, pretože tieto slová umožňujú, že aj v našich srdciach sa rodia a rastú rovnaké city a úmysly: sú to plodné slová.

Preto je dôležité, aby sme sa sýtili každý deň Božím slovom, Ježišovými slovami, ktoré sú inšpirované Duchom Svätým. A veľa krát to hovorím: čítajte úryvky z Evanjelia, noste pri sebe malé vreckové Evanjelium, využívajte vhodné chvíle. Kňaz a básnik Klement Rebora, keď hovoril o svojom obrátení, si do svojho denníka zapísal: „Božie slovo umlčalo moje rozprávanie!” (Curriculum vitae). Božie slovo umlčuje naše prílišné klebetenie a dáva nám hovoriť vážne slová, krásne a radostné slová. „Božie slovo umlčalo moje rozprávanie!” Počúvanie Božieho slova umlčuje klebetenie. Hľa, ako dať priestor hlasu Ducha Svätého v nás. A potom v adorácii – nezabudnime na modlitbu v tichu, akou je adorácia. A tam, hovoriť v našom vnútri pekné slová, povedať ich v našich srdciach,  aby sme ich potom mohli povedať druhým. A takto je viditeľné, že vychádzajú z hlasu Tešiteľa, z Ducha Svätého.

Drahé sestry a bratia, čítať a rozjímať nad evanjeliom, modliť sa v tichosti, hovoriť pekné slová, to nie sú ťažké veci, nie. Všetci tak môžeme robiť. Pýtajme sa teda: aké miesto majú tieto slová v mojom živote? Ako ich môžem rozvíjať, aby som lepšie počúval Ducha Svätého a stal sa jeho ozvenou pre druhých?

Panna Mária, prítomná s apoštolmi v deň Turíc, pomôž nám byť vnímavými na hlas Ducha Svätého.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 mája 2024, 15:55

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >