Hľadaj

Regina Caeli Regina Caeli  (Vatican Media)

Regina Caeli: Ježiš nám krok za krokom ukazuje cestu do neba

Ježiš nám svojím slovom a milosťou sviatostí ukazuje krásu vlasti, ku ktorej smerujeme. Svätý Otec to povedal vo svojom zamyslení pred poludňajšou mariánskou modlitbou Regina Caeli, pričom poukázal na sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý v mnohých krajinách pripadá na dnešný deň. Pápež zdôraznil, že my, Cirkev, sme tým telom, ktoré Ježiš po vystúpení na nebesia ťahá so sebou podobne ako „skupinu horolezcov“.
Videozáznam

Drahí bratia a sestry, peknú nedeľu! A teraz chcem zaželať peknú nedeľu deťom z Janova! 

Dnes sa v Taliansku a v ďalších krajinách slávi Nanebovstúpenie Pána. V evanjeliu svätej omše sa uvádza, že Ježiš po tom, čo zveril apoštolom úlohu pokračovať v jeho diele, „vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16, 19). Takto hovorí evanjelium: „Bol vyzdvihnutý do neba a posadil sa po Božej pravici“.

Ježišov návrat k Otcovi sa nám javí nie ako odlúčenie od nás, ale skôr ako to, že nás predišiel k cieľu, ktorým je nebo. Ako keď človek v horách stúpa k nejakému vrcholu: kráča s ťažkosťami, a napokon sa mu v zákrute cesty otvorí horizont a uvidí panorámu. Vtedy celé telo nájde silu zvládnuť záverečný výstup. Celé telo - ruky, nohy a každý sval - sa napne a sústredí, aby dosiahlo vrchol.

A my, Cirkev, sme práve tým telom, ktoré Ježiš po vystúpení do neba ťahá so sebou akoby „po lane“. Je to On, kto nám svojím slovom a milosťou sviatostí odhaľuje a sprostredkúva krásu vlasti, ku ktorej smerujeme. Takto aj my, jeho časti tela, - sme časťami Ježišovho tela - radostne vystupujeme spolu s Ním, našou Hlavou, s vedomím, že krok jedného je krokom pre všetkých a že nikto by nemal zablúdiť alebo zaostávať, pretože sme jedno telo (porov. Kol 1, 18; 1 Kor 12, 12 - 27).

Dobre počúvajme: Krok za krokom, stupienok za stupienkom nám Ježiš ukazuje cestu. Aké sú to kroky, ktoré treba robiť? Dnešné evanjelium hovorí: „Hlásať evanjelium, krstiť, vyháňať zlých duchov, čeliť hadom, uzdravovať chorých“ (porov. Mk 16, 16 - 18); skrátka, konať skutky lásky: dávať život, prinášať nádej, strániť sa všetkej zloby a úbohosti, na zlo odpovedať dobrom, byť nablízku tým, čo trpia. Toto je „kráčanie krok za krokom“. A čím viac to robíme, čím viac sa nechávame premieňať Duchom svätým, čím viac nasledujeme jeho príklad a čím viac, ako v horách, cítime, že vzduch okolo nás sa stáva ľahkým a čistým, obzor širokým a cieľ blízkym, tým viac sa slová a gestá stávajú dobrými, myseľ a srdce sa rozširujú a dýchajú.

Teda môžeme si položiť otázku: je vo mne živá túžba po Bohu, túžba po jeho nekonečnej láske, po jeho živote, ktorý je večným životom? Alebo som tak trochu skleslý a upnutý na pominuteľné veci, na peniaze, úspech, alebo pôžitky? A moja túžba po nebi, izoluje ma, uzatvára ma, alebo ma vedie k tomu, aby som miloval svojich bratov a sestry veľkým a nezištným srdcom, aby som cítil, že sú mojimi spoločníkmi na ceste do raja?

Nech nám pomáha Panna Mária, tá, ktorá už prišla do cieľa, aby sme spoločne a s radosťou kráčali do nebeskej slávy.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 mája 2024, 15:23

Čo je to „Raduj sa, nebies Kráľovná“?
Antifóna „Raduj sa, nebies Kráľovná“ (lat. Regina Coeli alebo Regina Caeli) je jedna zo štyroch mariánskych antifón (ďalšie sú Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum a Salve Regina).
Pápež Benedikt XIV. v roku 1742 nariadil, aby sa prednášala namiesto Anjel Pána – postojačky, ako znak víťazstva nad smrťou – počas Veľkonočného obdobia, čiže od Veľkonočnej nedele až po daň Turíc.
Modlíme sa ju, podobne ako Anjel Pána, tri razy za deň: ráno, na poludnie a večer, na zasvätenie dňa Bohu a Panne Márii.
Táto starobylá antifóna siaha podľa zbožnej tradície do 6. alebo do 10. storočia, zatiaľ čo jej rozšírenie je doložené v prvej polovici 13. storočia, keď bola zaradená do Františkánskeho breviára.
Pozostáva zo štyroch krátkych veršov, z ktorých každý zakončuje „Aleluja“, a je to modlitba, ktorou sa veriaci obracajú na Máriu, Kráľovnú neba, aby sa spolu s ňou radovali z Kristovho zmŕtvychvstania.
Pápež František dňa 6. apríla 2015, práve pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ vo Veľkonočný pondelok odporúčal, aký má byť postoj srdca pri prednášaní tejto modlitby:
„... obraciame sa na Máriu pozývajúc ju, aby sa radovala, pretože ten, ktorého nosila vo svojom lone, vstal z mŕtvych, ako sľúbil, a zverujeme sa jej príhovoru. Naša radosť je v skutočnosti odrazom radosti Márie, pretože ona ochraňovala a ochraňuje s vierou udalosti týkajúce sa Ježiša. Prednášajme preto túto modlitbu s pohnutím detí, ktoré sú šťastné, pretože ich Matka je šťastná.“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >