Hľadaj

Pápež František zašiel medzi adeptov vatikánskej diplomacie

Školiace stredisko pre budúcich vatikánskych diplomatov, známe pod názvom Pápežská cirkevná akadémia, navštívil v stredu 8. júna pápež František. Medzi 36 študentov, ktorými sú mladí kňazi z 22 krajín rôznych kontinentov prišiel Svätý Otec v popoludňajších hodinách v sprievode sekretára pre pápežské zastupiteľstvá Mons. Jana Romea Pawłowského.

Pápež v rozhovore s adeptmi vatikánskej diplomacie zdôraznil dôležitosť zakorenenia v kňazskej spiritualite živenej modlitbou. Hovoril aj o význame tzv. misijného roka, pastoračnej praxe, ktorá je integrálnou súčasťou procesu profesionálnej prípravy budúcich pracovníkov zastupiteľstiev Svätej stolice a nádejných nunciov. Koncom tohto akademického roka sa takto vyberú prví štyria študenti na misijnú stáž do Brazílie, na Filipíny, na Madagaskar a do Mexika.

V odpovediach na otázky, ktoré si pre neho mladí kňazi pripravili, pápež poukázal aj na dva vzory svätosti pre diplomatický život: svätého Charlesa de Foucauld a svätého Petra Favra. Na pôde Pápežskej cirkevnej akadémie, ktorá sídli v historickom centre Ríma v susedstve Panteónu, Svätý Otec pozdravil aj rehoľné sestry a laických zamestnancov inštitúcie, na ktorej čele je ako prezident Mons. Joseph Marino z USA.

-jb-

09 júna 2022, 16:02