Hľadaj

Pápež František prichádza do mariánskej baziliky pred každou apoštolskou cestou (archívna snímka) Pápež František prichádza do mariánskej baziliky pred každou apoštolskou cestou (archívna snímka)

Svätý Otec pred odletom na Maltu zveril podujatie Panne Márii

Večer pred odchodom na svoju 36. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Malta, sa pápež František ako zvyčajne prišiel pomodliť do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore. Pred milostivou ikonou Bohorodičky „Salus populi romani“ – Záchrany rímskeho ľudu – zveril celé podujatie do jej ochrany.

Na Malte strávi pápež František sobotu a nedeľu 2. – 3. apríla. Z hlavného rímskeho letiska sa ráno o 8.30 vydá na 90-minútový let. Prvým bodom jeho programu v hlavnom meste Valletta budú oficiálne stretnutia s prezidentom a predsedom vlády. Tesne pred poludním sa v Prezidentskom paláci prihovorí verejným predstaviteľom Malty a diplomatickému zboru.  

V sobotu večer Svätý Otec navštívi 

národnú mariánsku svätyňu Ta‘ Pinu na ostrove Gozo, kde bude viesť modlitbové stretnutie so svedectvami veriacich.  V nedeľu ráno sa stretne s miestnou komunitou jezuitov a v navštívi Jaskyňu sv. Pavla v Rabate, spätú s prítomnosťou svätého apoštola Pavla.

O 10.15 bude Svätý Otec na námestí vo Floriane predsedať nedeľnej svätej omši. Popoludní sa stretne s migrantmi a bude načúvať ich svedectvám. Jeho prílet do Ríma je plánovaný na 19.40.

36. apoštolská cesta má ako motto citát zo Skutkov apoštolov opisujúci pobyt sv. Pavla na Malte: «Boli k nám neobyčajne ľudskí» (Sk 28,2). Malta prijme pápežskú návštevu už po štvrtýkrát – sv. Ján Pavol II. sem zavítal v rokoch 1990 a 2001, Benedikt XVI. v roku 2010.

Harmonogram cesty

-jb-

01 apríla 2022, 19:40