Pápež: Sväté ženy ako rozsievačky nádeje a budovateľky budúcnosti

Ženská svätosť robí Cirkev a svet plodnými. To je myšlienka z posolstva pápeža Františka účastníkom medzinárodnej a medziuniverzitnej konferencie s názvom: „Ženy učiteľky Cirkvi a patrónky Európy v dialógu s dnešným svetom“.

Dvojdňové podujatie, ktoré sa od pondelka 7. marca koná na Pápežskej Urbanovej univerzite v Ríme, organizuje Katolícka univerzita v Ávile (UCAV), v spolupráci s Pápežskou Urbanovou univerzitou a Inštitútom pre vyššie štúdiá Pápežskej univerzity Regina Apostolorum v Ríme. Konferencia má zároveň aj charitatívny účel a podporí projekty na zvyšovanie gramotnosti a vzdelávania mládeže v Libanone.  

Konferencia sa koná na počesť výročí vyhlásenia sv. Terézie od Ježiša, sv. Kataríny Sienskej a sv. Hildegardy z Bingenu za učiteľky Cirkvi. K nim sa pridávajú i  sv. Brigita Švédska a sv. Terézia Benedikta od Kríža, ktoré boli spolu s Katarínou Sienskou v roku 1999 sv. Jánom Pavlom II. vyhlásené za spolupatrónky Európy.

Náuka týchto svätých žien „nadobúda v týchto časoch novú platnosť pre svoju stálosť, hĺbku a aktuálnosť a v súčasných podmienkach ponúka svetlo a nádej nášmu roztrieštenému a disharmonickému svetu“, píše účastníkom konferencie Svätý Otec.

Ako pápež vysvetľuje, to, čo dnes spája tieto tak odlišné ženy, je ich svedectvo svätého života. „Poddajné Duchu Svätému, vďaka milosti krstu, išli svojou cestou viery, pričom ich nepoháňali meniace sa ideológie, ale neochvejná oddanosť „Kristovej ľudskosti“, ktorá prenikala ich skutky. Aj ony sa niekedy cítili neschopnými a obmedzenými, „malými ženami“, ako by povedala Terézia od Ježiša, keď stáli pred úlohou, ktorá ich prevyšovala. Odkiaľ čerpali silu na jej zavŕšenie, ak nie z Božej lásky, ktorá napĺňala ich srdcia? Podobne ako Terézia z Lisieux dokázali naplno realizovať svoje povolanie, ich „malú cestu“, ich životný projekt. Cestu prístupnú všetkým, cestu bežnej svätosti.“

„Citlivosť dnešného sveta si vyžaduje, aby sa ženám navrátila dôstojnosť a vnútorná hodnota, ktorou ich obdaril Stvoriteľ“, zdôrazňuje Svätý Otec. „Príklad života týchto svätíc poukazuje na niektoré prvky tvoriace ženskosť, ktorá je tak nevyhnutná pre Cirkev a pre svet: na odvahu čeliť ťažkostiam, na ich schopnosť praktického prístupu - konkrétnosti, na prirodzenú dispozíciu byť iniciatívnymi v prospech toho, čo je krajšie a ľudskejšie podľa Božieho plánu, a na prezieravý - prorocký - pohľad na svet a dejiny, ktorý z nich urobil rozsievačky nádeje a budovateľky budúcnosti.“  

Ako ďalej konštatuje pápež, „ich oddanosť službe ľudstvu sprevádzala veľká láska k Cirkvi a pápežovi. „Cítili sa spoluzodpovedné za nápravu hriechov a biedy svojej doby a prispievali k evanjelizačnej misii v plnej harmónii a cirkevnom spoločenstve.“

Pápež účastníkov medzinárodnej konferencie o ženách učiteľkách Cirkvi a patrónkach Európy povzbudzuje, aby bolo ich stretnutie „podnetom na podporu „ženskej svätosti“, ktorá robí Cirkev a svet plodnými“. Vo svojom posolstve datovanom 1. marca ich zveruje pod ochranu Božej Matky s prosbou, aby sa zaňho nezabudli modliť.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 marca 2022, 21:13