Pápež prijal talianskych horalov: Bratská súdržnosť a služba dobrovoľníctva

Svätý Otec dnes prijal na audiencii skupinu zástupcov talianskeho Národného združenia alpínov (Associazione Nazionale Alpini) ktoré tradične zastrešuje členov i vyslúžilcov ozbrojených zborov špecializovaných na horské oblasti. Ide o nadstranícke združenie s etickým rozmerom vlastenectva, bratstva a dobrovoľníctva. Svojou činnosťou posilňuje civilnú ochranu a akcieschopnosť pri nešťastiach a v krízových situáciách.

Svätý Otec pri stretnutí hovoril o bratskej súdržnosti a veľkodušnej službe ako hodnotám, ku ktorým sa členovia združenia hlásia. Poukázal na skúsenosť z dobrovoľníctva, že „bratstvo sa rozvíja prostredníctvom služby druhým“. Zaspomínal si aj na tradičnú pieseň alpínov s názvom „Kapitánov testament“: „Prichádza mi na myseľ ten testament, nežný vzťah k štyrom ženám: matke, snúbenici, vlasti a k horám.“

Pápež vo svojom príhovore pripomenul aj duchovné vzory štyroch blahoslavených, ktorí patrili k alpínom. Sú nimi kňazi Carlo Gnocchi a Secondo Pollo, laik Teresio Olivelli a rehoľný brat Luigi Bordino.

Členovia Národného združenia alpínov majú ako symbol vtáčie pero za klobúkom, udržiavajú kultúrne tradície a majú aj svoju osobitnú modlitbu. Od vzniku Zboru alpínov uplynulo už 150 rokov, kým dnešné Národné združenie alpínov bolo založené v roku 1919 v Miláne.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

26 februára 2022, 13:27