Pápež František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 16 detí

Pri svätej omši v Nedeľu Krstu Krista Pána 9. januára udelil pápež František sviatosť prijatia do spoločenstva Cirkvi šestnástim deťom vatikánskych zamestnancov. Udeľovanie krstu sa v Sixtínskej kaplnke konalo po ročnej odmlke zapríčinenej pandémiou.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Uchovávať kresťanskú identitu“ – to je úloha rodičov a krstných rodičov voči deťom, zdôraznil Svätý Otec v krátkej homílii prednesenej spontánnymi slovami. Tento rok prijalo sviatosť krstu 9 dievčat a 7 chlapcov.

V monumentálnom priestore Sixtínskej kaplnky slávil Svätý Otec eucharistickú obetu tvárou k ľudu na centrálne umiestnenom oltári. V minulosti sa slávenie zvyklo konať na pevnom zadnom oltári pod freskou Posledného súdu.  

Krstný obrad sa slávil v plnej forme, 

pozostávajúcej z dialógu pápeža s rodičmi a krstnými rodičmi s vyslovením mien detí, z ich poznačenia znakom kríža na čele, ďalej z predkrstného pomazania na hrudi olejom katechumenov, z litánií vzývania všetkých svätých, z modlitby exorcizmu a vyznania viery a zo samotného krstu liatím vody na hlavu dieťaťa nad krstiteľnicou.

Slávenie krstu pokračovalo pomazaním krizmou na temene hlavy a odovzdaním bielej košieľky a horiacej sviece ako symbolov novej dôstojnosti Božích detí, znovuzrodených v Kristovi vodou a Duchom Svätým. Posledným zo sprievodných úkonov bol obrad „Effetha“ (Otvor sa) naznačujúci otvorenie uší a perí pre vydávanie svedectva.

Pápežovi Františkovi pri vysluhovaní niektorých častí obradu asistovali pápežský almužník, poľský kardinál Konrad Krajewski a predseda vatikánskeho Governatorátu, španielsky biskup Fernando Vérgez Alzaga.

Svätý Otec udelil záverečné požehnanie v ruke s pastorálom sv. Jána Pavla II. – striebornou biskupskou berlou v tvare kríža. Po svätej omši zostal nejaký čas medzi rodinami v kaplnke a osobne prišiel každej z nich zablahoželať a vymeniť si s nimi pár slov.

Liturgiu tradične sprevádzali spevom členovia zboru Sixtínskej kaplnky. Minulý rok sa z dôvodu opatrení proti pandémii Covid-19 spoločné udeľovanie krstu nekonalo, rodiny ho slávili samostatne vo svojich farnostiach. Pri poslednom spoločnom slávení, 12. januára 2020, pokrstil pápež František v Sixtínskej kaplnke 32 detí.

Zostrih 1 min.

Spontánna homília pápeža Františka

Nedeľa Krstu Pána, 9. januára 2022

„Dnes si pripomíname Pánov krst. Existuje veľmi pekný liturgický hymnus na dnešný sviatok, ktorý hovorí, že izraelský ľud išiel k Jordánu s bosými nohami a bosou dušou, teda dušou, ktorá sa chce dať okúpať Bohu, ktorá nevlastní žiadne bohatstvo, ktorá potrebuje Boha. Tieto deti sem dnes tiež prichádzajú s bosou dušou, aby prijali Božie ospravodlivenie, Ježišovu silu, silu napredovať v živote, aby prijali kresťanskú identitu.

Ide  tu skrátka o toto. Vaše deti dnes prijmú kresťanskú identitu. A vy, rodičia a krstní rodičia, musíte túto identitu uchovať. Toto je vašou prácou počas celého života: chrániť kresťanskú identitu vašich detí. Je to práca dennodenná, nuž dajte im rásť s tým svetlom, ktoré dnes dostanú. To je všetko, čo som chcel povedať. Toto je dnešný odkaz: udržiavať si kresťanskú identitu, ktorú ste si dnes priniesli, aby ju vaše deti prijali.“

Po týchto slovách pápež František ako zvyčajne pripojil niekoľko slov na adresu „detských muzikantov“, ktorí prežívali svoj životný okamih na rukách rodičov:

„A potom, pokiaľ ide o tento obrad... je trošku dlhší, takže deti sa tu cítia zvláštne v prostredí, ktoré nepoznajú. Ony sú, prosím, protagonistami tohto obradu. Urobte im pohodlie, nech im nie príliš horúco, nech sa dobre cítia, spokojne, a ak sú hladné, nakojte ich pokojne tu, pred Pánom. Žiadny problém.

A ak kričia, nechajte ich zakričať si, majú totiž ducha spoločenstva, môžeme povedať „ducha kapely“, vzájomného cítenia, a stačí, aby jeden začal, všetci spustia muziku a je tu hneď orchester. Nechajte ich pokojne plakať, nech sa cítia slobodne, ale nech im nie je príliš horúco a nech nie sú hladné.

A tak s týmto pokojom pokračujme v obrade a nezabudnime: oni prijmú kresťanskú identitu a vašou úlohou bude túto kresťanskú identitu opatrovať. Vďaka.“

Videozáznam

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 januára 2022, 11:37