Pápež u metropolitu Atén obnovil prosbu o odpustenie zlyhaní katolíkov

Popoludňajší program prvého dňa pápeža Františka v Grécku sa začal zdvorilostnou návštevou Svätého Otca u hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi Hieronyma II. Pri stretnutí obnovil prosbu o odpustenie chýb katolíkov z minulosti a vyjadril úprimnú túžbu po jednote.

„Prišiel som sem s láskou a úctou ako pútnik a brat v Kristovi. Myslím na naše spoločné apoštolské korene a modlím sa k Duchu Svätému, aby nám pomohol spoločne kráčať po jeho cestách“. Tento odkaz zanechal v pamätnej knihe pápež František pri stretnutí s Hieronymom II., arcibiskupom Atén a celého Grécka.

83-ročný metropolita Hieronym II. pochádza z rodiny albánskeho pôvodu a okrem teológie pôvodne študoval i archeológiu a byzantské štúdiá, vyučoval literatúru a venoval sa výskumom v rámci kresťanskej archeológie. Ako arcibiskup Atén a celého Grécka pôsobí od roku 2008. V roku 2016 spoločne s pápežom Františkom i ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. navštívili utečenecký tábor na ostrove Lesbos, aby poukázali na problém utečencov a podpísali spoločné vyhlásenie.

Obnovená prosba o odpustenie

Svätý Otec pri stretnutí v príhovore opäť využil obraz olivovníka 

a oleja z jeho plodov – symbolu bratského spoločenstva, múdrosti a útechy. Poukázal na spoločné apoštolské korene oboch cirkví i na neskoršie narušenie jednoty. V mene Katolíckej cirkvi sa podobne ako kedysi Ján Pavol II. ospravedlnil za chybné postoje minulosti: 

„S hanbou  -  priznávam to za Katolícku cirkev - konanie a rozhodnutia, ktoré mali len málo alebo nemali vôbec nič spoločné s Ježišom a evanjeliom a ktoré boli skôr poznačené túžbou po zisku a moci, spôsobili chradnutie jednoty-spoločenstva. Tak sme dovolili, aby bola plodnosť ohrozená rozdelením. Dejiny majú svoju váhu a ja tu dnes cítim potrebu obnoviť svoju prosbu Bohu i bratom o odpustenie za chyby, ktorých sa dopustili mnohí katolíci. Veľkou útechou je však istota, že naše korene sú apoštolské a že i napriek deformáciám času Božia rastlina rastie a prináša plody v tom istom Duchu. A je to milosť, keď si navzájom uvedomujeme svoje plody a spoločne za ne ďakujeme Pánovi.“

Jednota nie ako kalkulácia

„Nebojme sa jedni druhých, ale pomáhajme si navzájom uctievať Boha a slúžiť blížnemu, bez robenia prozelytizmu a s plným rešpektovaním slobody druhých,“ vyzval Svätý Otec, dodávajúc:

„Ako môžeme svedčiť svetu o evanjeliovej svornosti, ak sme my kresťania stále rozdelení? Ako môžeme ohlasovať lásku Krista, ktorý zhromažďuje národy, ak nie sme jednotní medzi sebou? Urobilo sa toľko krokov, aby sme si šli v ústrety. Vzývajme Ducha spoločenstva-jednoty, aby nás viedol po svojich cestách a pomohol nám založiť našu jednotu nie na kalkuláciách, stratégiách a pohodlnosti, ale na jedinom vzore, na ktorý máme hľadieť, a tým je Najsvätejšia Trojica.“

Duch vzkrieseného Pána

Pápež poukázal na dôležitosť úprimnej vôle odpustiť si a zmieriť sa, k čomu nás nabáda najmä viera v Kristovo vzkriesenie:

„Apoštoli, plní strachu a váhania, sa zmierovali s trýznivým sklamaním z [Kristovho] umučenia, keď pred sebou uvideli vzkrieseného Pána. Práve z jeho rán, ktoré sa zdali byť nezahojiteľné, čerpali novú nádej, nevídané milosrdenstvo, lásku väčšiu než ich chyby a biedy, ktorá ich mala premeniť na jedno telo, zjednotené Duchom v mnohorakosti toľkých rôznych údov.

Nech na nás zostúpi Duch ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána, «Božie milosrdenstvo, schopné oslobodiť ducha a vzbudiť v každom obnovenú disponovanosť». Nech nám pomôže, aby sme sa nenechali ochromiť negatívnymi postojmi a predsudkami z minulosti, ale aby sme na realitu hľadeli novými očami.

Potom súženia minulosti ustúpia úteche prítomnosti a my budeme utešení pokladmi milosti, ktoré znovu objavíme v našich bratoch. Ako katolíci sme sa práve vydali na cestu prehlbovania synodality a cítime, že sa od vás máme čo učiť. Úprimne po tom túžime, pretože sme si istí, že keď sa bratia a sestry vo viere zbližujú, do sŕdc zostupuje útecha Ducha.“

Symbolické dary

Pri vzájomnej výmene darov Svätý Otec Hieronymovi II. daroval kópiu starobylého iluminovaného rukopisného vydania Svätého písma, známeho ako Codex Pauli, z čias Karola Veľkého. Faksimile vzácneho vydanie Biblie uchovávaného benediktínmi vyhotovili pri príležitosti osláv 2000 rokov od narodenia sv. Pavla. Kniha je viazaná v bielej koži a zdobená kovovými tabuľkami s motívmi reliéfov z brány Baziliky sv. Pavla za hradbami v Ríme.

Pápež František podaroval Pravoslávnemu arcibiskupstvu v Aténach aj dve korunky pre ikonu Panny Márie s Ježiškom.

-zk-

Videozáznam

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 decembra 2021, 18:24