Osobné stretnutie pápeža s ekumenickým patriarchom 4. októbra 2021 vo Vatikáne Osobné stretnutie pápeža s ekumenickým patriarchom 4. októbra 2021 vo Vatikáne 

Na sv. Andreja odovzdal kardinál Koch v Konštantínopole pápežov pozdrav

Na slávnosť svätého apoštola Andreja, patróna Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, už tradične zavítala do istanbulského Fanaru vatikánska delegácia pod vedením kardinála Kurta Kocha, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Delegácia sa zúčastnila na slávnostnej svätej Božskej liturgii, ktorej predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej. Kardinál Koch mu odovzdal posolstvo s podpisom Svätého Otca, ktoré verejne prečítal na záver liturgie.

Pápež František oslovuje Bartolomeja „milovaný brat v Kristovi“ a s pripomenutím „starobylého a hlbokého puta viery a lásky medzi Rímskou a Konštantínopolskou cirkvou“ adresuje „prianie radosti a pokoja“ jemu i biskupom, duchovenstvu, mníchom a laickým veriacim, zhromaždeným na slávnosti v patriarchálnom chráme svätého Juraja.

Vo svojom posolstve nadväzuje na nedávne stretnutie 

s ekumenickým patriarchom v Ríme pri medzináboženskom podujatí v duchu Assisi 7. októbra pri Koloseu, pri ktorom vyjadrili „spoločný záväzok riešiť otázky, ktoré majú zásadný význam pre celú našu ľudskú rodinu, vrátane starostlivosti o stvorenie, výchovy budúcich generácií, dialógu medzi rôznymi náboženskými tradíciami a úsilia o mier“.

Pápež František poukazuje na úlohu pastierov posilňovať hlboké puto medzi kresťanmi: 

„Týmto spôsobom my ako pastieri spolu s našimi cirkvami posilňujeme hlboké puto, ktoré nás už teraz spája, pretože naša spoločná zodpovednosť tvárou v tvár súčasným výzvam vyplýva z našej spoločnej viery vo všemohúceho Boha Otca, Stvoriteľa neba a zeme; v jediného Pána Ježiša Krista, jeho Syna, ktorý sa stal človekom pre našu spásu, zomrel a vstal z mŕtvych; a v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý harmonizuje rozdiely bez toho, aby ich zrušil.

Zjednotení v tejto viere sa usilujme s odhodlaním zviditeľniť naše spoločenstvo.  Hoci si uvedomujem, že v centre práce nášho prebiehajúceho teologického dialógu zostávajú teologické a ekleziologické otázky, dúfam, že katolíci a pravoslávni budú môcť čoraz viac spolupracovať v tých oblastiach, v ktorých je to nielen možné, ale dokonca nevyhnutné.“

Na patriarchu Bartolomeja sa pápež v závere posolstva obracia vyprosovaním spoločnej pripravenosti prijať Boží dar plnej jednoty:

„Milovaný brat v Kristovi, na ceste k plnému spoločenstvu 

medzi našimi cirkvami nás podporuje príhovor svätých bratov Petra a Andreja, našich svätých patrónov. Plná jednota, po ktorej túžime, je, samozrejme, darom od Boha prostredníctvom milosti Ducha Svätého. Nech nám náš Pán pomáha, aby sme boli pripravení prijať tento dar prostredníctvom modlitby, vnútorného obrátenia a otvorenosti k hľadaniu a ponúkaniu odpustenia.“

Posolstvo pápeža je datované dnes 30. novembra z rímskeho Lateránu. Ekumenické vyjadrenie bratských vzťahov vzájomnou výmenou delegácií sa deje každoročne na sviatky patrónov: sv. Petra a Pavla 29. júna v Ríme a sv. Andreja 30. novembra v Istanbule.

Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, kardinála Kocha pri návšteve Ekumenického patriarchátu sprevádzajú sekretár a podsekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Mons. Brian Farrell a Mons. Andrea Palmieri. V Istanbule sa k delegácii pripojil Mons. Walter Erbi z Apoštolskej nunciatúry v Turecku.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 novembra 2021, 13:40