Hľadaj

Vatican News

Anjel Pána na 1. adventnú nedeľu: Nedovoľme, aby nám srdce zlenivelo

Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v Prvú adventnú nedeľu 28. novembra na poludnie. Zameral sa v ňom na adventnú výzvu k bdelosti, ktorú si kresťan potrebuje neustále udržiavať modlitbou. Po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca pápež František osobitne upozornil na tragické osudy migrantov v rôznych častiach sveta.

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána s veriacimi na Vatikánskom námestí Svätý Otec pozdravil skupiny, ktoré sa venujú pomoci migrantom a utečencom. Pripomenul vyhasené životy v Lamanšskom prielive, na Stredozemnom mori, na bieloruských hraniciach, ako aj drsné osudy repatriovaných na severe Afriky. Pápež vyjadril všetkým trpiacim svoju solidaritu a vyzval k modlitbe a činnosti, pričom poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré prispievajú k vyriešeniu týchto problémov.

Skupina organizátorov podujatia na podporu priateľstva a solidarity medzi národmi s názvom Giàvera Festival, ktorého 26. ročník sa koná v regióne Benátska, rozvinuli na Námestí sv. Petra veľkú plachtu zošitú z vlajok desiatok krajín, vrátane Vatikánu. Pápež František ich v predchádzajúci deň prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne.

Videozáznam

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej liturgie, v prvú nedeľu Adventu, teda v prvú nedeľu prípravy na Vianoce, nám hovorí o príchode Pána na konci časov. Ježiš oznamuje deprimujúce udalosti a trápenia, no zároveň v tom istom čase nás pozýva, aby sme nemali strach. Prečo? Pretože všetko dobre dopadne? Nie, ale preto, že príde On. Ježiš sa vráti, Ježiš príde, to sľúbil. Hovorí toto: „vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk 21,28).

Je krásne počuť toto slovo povzbudenia. Vzpriamiť sa a zodvihnúť hlavu, 

lebo práve vo chvíľach, keď sa zdá, že všetko skončilo, Pán nás príde zachrániť. Očakávať ho s radosťou aj uprostred trápení, v životných krízach a dejinných drámach. Očakávať Pána. Ale ako zodvihnúť hlavu, nenechať sa pohltiť ťažkosťami, utrpeniami, prehrami? Ježiš nám ukazuje cestu silným zvolaním: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neobťaželi […]. Bdejte celý čas a modlite sa“ (v. 34.36).

„Bdejte.“ Bdelosť. Pristavme sa pri tomto dôležitom aspekte kresťanského života. Z Ježišových slov vidíme, že bdelosť je spätá s pozornosťou: dávajte si pozor, bdejte, nebuďte nesústredení, t. j. zostaňte čulí! Bdieť znamená toto: nedovoliť, aby srdce zlenivelo a duchovný život sa uspokojil s priemernosťou. Dávať si pozor, lebo je možné stať sa „zaspatými kresťanmi“.

A my vieme, že je veľa takých spiacich kresťanov, kresťanov znecitlivených duchovnými svetáctvami – kresťanov bez duchovného nadšenia, bez horlivosti v modlitbe – modlia sa ako papagáje – bez entuziazmu pre poslanie, bez vášne pre evanjelium. Kresťanov zahľadených stále do seba, neschopných pozerať na obzor. A toto privádza k „driemotám“: robiť veci len zo zotrvačnosti, upadnúť do apatie, ľahostajní ku všetkému okrem toho, čo nám dáva pohodlie. Život s takýmto smerovaním je smutný, niet tam šťastia.

Potrebujeme bdieť, aby naše dni neplynuli vo zvykovosti, aby sme sa nenechali obťažiť – hovorí Ježiš – životnými starosťami (porov. v. 34). Životné starosti nás zaťažujú. Dnes je teda dobrá príležitosť sa spýtať: čo zaťažuje moje srdce? Čo zaťažuje môjho ducha? Čo ma robí pohodlným v kresle lenivosti? Je smutné vidieť kresťanov „v kresle“! Aké sú tie priemernosti, ktoré ma paralyzujú, tie zlozvyky, neresti, ktoré ma pritláčajú k zemi a bránia mi zodvihnúť hlavu? A voči bremenám, ktoré nesú na pleciach moji bratia, som pozorný alebo ľahostajný?

Tieto otázky sú nám prospešné, 

lebo pomáhajú strážiť srdce pred malátnosťou -acédiou. Ale otče, povedzte nám: čo je to acédia? Je to jeden veľký nepriateľ duchovného života, aj kresťanského života. Acédia je tá lenivosť, ktorá dáva upadnúť, skĺznuť do smútku, ktorý odoberá chuť žiť a vôľu konať. Je to negatívny duch, zlý duch, ktorý uväzňuje dušu v letargii a oberá ju o radosť. Začína sa to tým smútkom, potom sa človek kĺže stále hlbšie a hlbšie, a stratí radosť. Kniha prísloví hovorí: „Stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života“ (Prís 4,23). Strážiť si srdce: toto znamená byť bdelým, ostražitým! Buď bdelý, chráň svoje srdce.

A dodajme ešte jednu podstatnú zložku: tajomstvom bdelosti je modlitba. Ježiš totiž hovorí: „Bdejte celý čas a modlite sa“ (Lk 21,36). Práve modlitba udržuje lampu srdca zažatú. Zvlášť keď cítime, že naše nadšenie chladne, modlitba ho znovu zapáli, lebo nás privádza k Bohu, k stredobodu vecí. Modlitba zobúdza dušu zo sna a sústreďuje ju na to, čo je podstatné, na cieľ existencie. Ani v tých najzaneprázdnenejších dňoch nevynechávajme modlitbu.

Práve som sledoval v programe „Na jeho obraz“ 

jedno pekné zamyslenie o modlitbe: pomôže nám to, osoží nám pozrieť sa na to. Môže nám byť pomocou modlitba srdca, často si opakovať krátke vzývania. V Advente si napríklad osvojiť zvyk povedať: „Príď, Pane Ježišu!“. Iba toto, no vysloviť to: „Príď, Pane Ježišu!“. Tento čas príprav na Vianoce je krásny: myslíme na jasličky, myslíme na Vianoce, a zo srdca povieme: „Príď, Pane Ježišu, príď“.

Opakujme si túto modlitbu počas celého dňa, a duch zostane bdelý! „Príď, Pane Ježišu!“ To je modlitba, ktorú môžeme všetci spoločne trikrát zopakovať: „Príď, Pane Ježišu! Príď, Pane Ježišu! Príď, Pane Ježišu!“

A teraz prosme Pannu Máriu: ona, ktorá očakávala Pána s bdelým srdcom, nech nás sprevádza na ceste Adventu.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb, mk-

28 novembra 2021, 15:43

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >