Vatican News

Pápež pri generálnej audiencii pripomenul blahorečenie kard. Wyszyńského i Etiópiu

„Dnes je rozhodujúce znovuobjaviť krásu toho, že sme Božími deťmi, že sme si navzájom bratmi a sestrami, pretože sme [krstom] začlenení do Krista, ktorý nás vykúpil“. Túto myšlienku vyslovil pápež František počas generálnej audiencie v stredu 8. septembra. Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o Liste Galaťanom, tentokrát dal katechéze názov: Sme Božími deťmi.

Pápež pri stretnutí s veriacimi v takmer celkom zaplnenej Aule Pavla VI. vyslovil apel v súvislosti s Etiópiou a pripomenul blížiace sa blahorečenie kardinála Wyszyńského v Poľsku i dnešný sviatok Narodenia Panny.

Svätý Otec v katechéze komentoval nasledujúci úryvok z Listu Galaťanom:

«Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi». (Gal 3, 26-29)

Petrov nástupca vysvetlil, že vďaka krstu sa stávame Božími deťmi «v Kristovi», získavame účasť na jeho vykúpení. „Ten, kto prijme Krista vo viere, vďaka krstu je zaodetý do Krista a synovskej dôstojnosti“, pripomenul pápež. Krst teda nie je len púhym vonkajším rítom. Tí, čo ho prijímajú, sú hlboko premenení v tej najintímnejšej časti svojho bytia, získavajú nový život a na Boha sa obracajú oslovením „Otec“. Preto je pre kresťana dôležité poznať deň svojho krstu a s vďačnosťou naň pamätať, zdôraznil Svätý Otec.

Identita, ktorú sme prijali krstom je totálne nová a musí prevážiť nad rozdielmi existujúcimi na etnicko-náboženskej úrovni, vysvetlil pápež a 

poukázal na revolučnosť Pavlových slov: «Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi». Svätý Otec v tejto súvislosti upozornil na množstvo foriem moderného otroctva i na nerovné postavenie žien a ich zotročovanie, ktoré pokračuje ešte aj v súčasnosti.

Pavol hovorí o hlbokej jednote, ktorá existuje medzi pokrstenými. Každá odlišnosť sa stáva druhoradou vzhľadom na dôstojnosť vyplývajúcu z toho, že sme Božie deti, zdôraznil Svätý Otec a dodal:

„Bratia a sestry, sme teda povolaní k tomu, aby sme čo najpozitívnejším spôsobom žili nový život, ktorý nachádza svoje základné vyjadrenie v synovstve s Bohom. Sme si rovní, pretože sme Božími deťmi, a Božími deťmi sme preto, že nás Ježiš Kristus vykúpil a my sme do tejto dôstojnosti vstúpili krstom. Aj pre nás všetkých je dnes rozhodujúce znovuobjaviť krásu toho, že sme Božími deťmi, že sme si navzájom bratmi a sestrami, pretože sme začlenení do Krista, ktorý nás vykúpil. Rozdiely a protiklady, ktoré separujú, by nemali mať miesto medzi veriacimi v Krista.“

(Plné znenie katechézy pápeža Františka)

Apely: Bratstvo a solidaritu pre Etiópiu trpiacu konfliktom

Svätý Otec v závere generálnej audiencie upozornil na Etiópiu sužovanú konfliktom, ktorá bude onedlho sláviť nový rok:

„Dňa 11. septembra sa bude v Etiópii sláviť Nový rok. Čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie pozdravujem etiópsky ľud, najmä tých, ktorí trpia v dôsledku prebiehajúceho konfliktu a vážnej humanitárnej situácie, ktorú spôsobil. Nech je to čas bratstva a solidarity, v ktorom budeme načúvať spoločnej túžbe po mieri.“

Sviatok Narodenia Panny Márie

Pápež pripomenul aj dnešný mariánsky sviatok:

„Dnes slávime Narodenie Panny Márie. Tento sviatok nám pripomína, že Boh je verný svojim prisľúbeniam a prostredníctvom Presvätej Bohorodičky Márie chcel prebývať medzi nami: nech je v každom z vás radosť z prijatia jeho prítomnosti pokoja a radosti!

Blahorečenie kardinála Wyszyńského

V nedeľu 12. septembra bude v Poľsku blahorečený kardinál Wyszyński a rehoľná sestra Alžbeta Czacka (rod. Róża Maria Czacka), pripomenul Svätý Otec v pozdrave Poliakom:

„Vyjadrujem radosť z blížiaceho sa blahorečenia kardinála Stefana Wyszyńského a matky Alžbety Róży Czackej. Duchovný testament prímasa tisícročia: „Všetko zverujem Márii“ a dôvera Matky Alžbety Rosy v Kristov kríž nech sú vždy silou vášho národa. Ján Pavol II. povedal o kardinálovi Wyszyńskom tieto historické slová: „Nebolo by tohto poľského pápeža na Petrovom stolci, keby nebolo tvojej viery, ktorá sa nezlomila ani väzením a utrpením, tvojej hrdinskej nádeje, tvojej úplnej dôvery v Matku Cirkev.“

Začiatok školského roka

Svätý Otec v súvislosti so začiatkom nového školského roka nezabudol ani na žiakov a učiteľov:

„Vám deti, mladí ľudia, študenti a učitelia, ktorí sa v týchto dňoch vraciate do škôl, nech Pán pomáha zachovať si vieru a rozvíjať poznanie, aby ste sa stali protagonistami lepšej budúcnosti, v ktorej sa ľudstvo môže tešiť z pokoja, bratstva a mieru.“

-zk-

Aktualizované: 8. septembra, 18:15

Videozáznam generálnej audiencie
08 septembra 2021, 13:42

Nedávne audiencie

Čítaj celé >