Francúzske spoločenstvo pre bezdomovcov u pápeža: Chudobní sú evanjelizátormi

Pápež František v sobotu 28. augusta venoval svoj čas skupine Lazare z Francúzska. Kresťanské spoločenstvo sa venuje integrácii bezdomovcov.

Francúzske charitatívne združenie Lazare tento rok slávi desiate výročie vzniku. Svätý Otec s jeho členmi udržiava živý kontakt a v minulosti ich už osobne prijal. Menšiu skupinu prijal v máji tohto roku v Dome sv. Marty už. Dnes prišli v počte vyše sto, poobliekaní v modrých a zelených tričkách. Pápež František ich prijal v čase poludnia v Aule Pavla VI.

„Ste milujúcou tvárou Krista. Rozdávajte teda okolo seba oheň lásky, ktorý zohrieva studené a vyprahnuté srdcia.“ To sú slová na povzbudenie, ktoré im odovzdal Svätý Otec písomne vo francúzštine vo svojom pripravenom príhovore. Audiencia prebiehala v atmosfére srdečného spontánneho dialógu.

Združenie Lazare sa venuje bezdomovcom, 

ktorým ponúka ubytovanie. V duchu presvedčenia, že ľudia bez domova okrem strechy nad hlavou potrebujú aj medziľudské vzťahy, mladí dobrovoľníci s nimi zdieľajú ubytovanie a každodenný život. Združenie prevádzkuje tzv. solidárne byty s kapacitou 6 - 10 osôb, v ktorých každá osoba má samostatnú izbu, no spoločne zdieľajú sociálne zariadenia, kuchyňu a obývaciu miestnosť. Okrem francúzskych miest združenie momentálne pôsobí aj v Bruseli a Madride.

Svätý Otec v písomnom príhovore vyzdvihol dennodenný príklad spomínaného spolužitia v bratstve týmito slovami:

„Máte príležitosť byť nielen pre seba, ale aj pre svet ukážkou sociálneho priateľstva, ktoré sme všetci povolaní žiť. V prostredí plnom ľahostajnosti, individualizmu a sebectva nám dávate pochopiť, že hodnoty autentického života spočívajú v prijímaní odlišností, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, počúvaní, starostlivosti a službe tým najpokornejším. V skutočnosti «láska k druhému nás vo svojej podstate poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Len rozvíjaním tohto spôsobu vytvárania vzťahov je možné vytvoriť sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých» (Fratelli tutti, 94)“.

Ľuďom bez domova, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život a našli útočisko v združení Lazare, pápež adresoval nasledovné povzbudenie:

„V spoločnosti sa môžete cítiť izolovaní, odmietaní a trpíte vylúčením. Ale nevzdávajte sa, nenechajte sa odradiť. Choďte vpred a pestujte vo svojich srdciach nádej na nákazlivú radosť (porov. Evangelii gaudium, 88). Vaše životné svedectvo nám pripomína, že «chudobní sú skutočnými evanjelizátormi, pretože oni boli prví, ktorí boli evanjelizovaní a povolaní mať účasť na šťastí Pána a jeho kráľovstva» (Posolstvo k 5. svetovému dňu chudobných, 13. júna 2021).“

Petrov nástupca bývalých bezdomovcov v odovzdanom príhovore nazval milujúcou tvárou Krista a pozval ich šíriť Božiu lásku aj medzi ďalších ľudí na perifériách:

„Drahí priatelia, pozývam vás, aby ste zostali pevní vo svojom presvedčení a vo svojej viere. Ste milujúcou tvárou Krista. Rozdávajte teda okolo seba oheň lásky, ktorý zohrieva studené a vyprahnuté srdcia. ... Nikdy nezabudnite: ste Boží dar, Boží dnešok, máte osobitné miesto v jeho milujúcom srdci. Aj keď sa na vás svet pozerá zvrchu, ste vzácni, v Pánových očiach máte veľkú cenu. Chcel by som to zopakovať: Boh vás miluje, ste jeho privilegovaní. Nedovoľte, aby vám bola ukradnutá radosť zo života a z toho, že pomáhate žiť iným.“

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 augusta 2021, 16:04