Hľadaj

Slávnosť sv. Jozefa s dvoma posolstvami od pápeža Františka

Tohtoročná slávnosť sv. Jozefa je nielen 8. výročím slávnostného začiatku pontifikátu pápeža Františka, ale aj vstupom do slávenia Roka rodiny Amoris laetitia pri 5. výročí vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Navyše koná sa v Roku sv. Jozefa pri 150. výročí jeho vyhlásenia za patróna univerzálnej Cirkvi.

V tento deň sa pápež František prihovoril v posolstve účastníkom kongresu „Láska naša každodenná“ o pastorácii rodiny a na postavu sv. Jozefa zameral aj posolstvo ku Dňu modlitby za duchovné povolania, ktorý sa bude sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu.

Pápež František sa na slávnosť sv. Jozefa podelil s dvoma duchovnými podnetmi cez sociálnu sieť Twitter:

„Sv. Jozef predstavuje dokonalú ikonu prijatia Božích plánov. Nech všetkým, predovšetkým mladým, pomáha rozlišovať, aby naplnili tie sny, ktoré s nimi má Boh.“

„Modlím sa za to, aby každá rodina mohla cítiť vo svojej domácnosti živú prítomnosť Svätej nazaretskej rodiny, ktorá naplní naše malé domáce spoločenstvá úprimnou a nezištnou láskou, z ktorej pramení radosť aj v skúškach a ťažkostiach.“

Vyšlo posolstvo k Nedeli Dobrého pastiera

V deň patróna univerzálnej Cirkvi dal pápež František 

do pozornosti aj dimenziu kresťanského povolania. Práve s dnešným dátumom totiž vydal posolstvo k 52. svetovému dňu modlitby za povolania, ktorý sa bude sláviť v Nedeľu Dobrého pastiera (25. apríla, na 4. veľkonočnú nedeľu).

V posolstve nazvanom „Svätý Jozef: sen povolania“ pozýva Svätý Otec v prvom bode zamyslieť sa nad tajomstvom povolania sv. Jozefa ako vnútorného dialógu s Bohom, v ktorom sa odohrávajú aj jeho štyri sny, opísané v Matúšovom evanjeliu (Mt 1,20; 2,13.19.22).

V druhom bode dáva za vzor sv. Jozefa ako muža služby, v ktorej spočíva odpoveď na dar povolania. Do tretice je Jozef mužom vernosti, ktorá čerpá z vernosti Boha voči nemu a prejavuje sa odvahou podujímať sa aj na mimoriadne náročné úlohy.

Sen povolania a tajomstvo radosti

Pápež František cituje z evanjelia slová Božieho hlasu, adresované Jozefovi: «Jozef, syn Dávidov, neboj sa» (Mt 1,20) a takto sa obracia priamo na čitateľa:

„Neboj sa: to sú slová, ktoré Pán adresuje aj tebe, drahá sestra, aj tebe, drahý brat, keď si aj uprostred neistôt a ostýchavých váhaní uvedomíš, že sa už nedá odkladať s túžbou darovať život Jemu.

Sú to slová, ktoré ti opakuje, keď tam, kde sa nachádzaš, 

azda uprostred skúšok a nepochopení bojuješ o to, aby si každý deň nasledoval jeho vôľu. Sú to slová, ktoré objavuješ, keď sa na prejdenej ceste povolania vraciaš k prvej láske. Sú to slová, ktoré ako refrén sprevádzajú toho, kto odpovedá Bohu «áno» svojím životom tak ako sv. Jozef: v dennodennej vernosti.“

„Táto vernosť je tajomstvom radosti,“ píše pápež František a dodáva:

„To je tá radosť, ktorú prajem vám, bratia a sestry, ktorí ste sa rozhodli v Bohu zrealizovať svoj životný sen, aby ste mu slúžili v bratoch a sestrách, tých, ktorí sú vám zverení, skrze vernosť, ktorá je už sama osebe svedectvom v dobe poznačenej chvíľkovosťou rozhodnutí a emócií, ktoré, keď sa pominú, nezanechávajú radosť.“

Svoje posolstvo zakončuje pápež František vzývaním:

„Nech vás sv. Jozef, ochranca povolaní, sprevádza s otcovským srdcom!“

Posolstvo kongresu pri otvorení Roka rodiny

V deň slávnosti sv. Jozefa 19. marca vydal pápež František aj ďalšie posolstvo. Adresoval ho účastníkom kongresu s názvom „Láska naša každodenná“, konaného v prenose cez médiá (záznam) pri vstupe do Roka rodiny Amoris laetitia. Organizátormi sú Dikastérium pre laikov, rodinu a život, Rímsky vikariát a Teologický inštitút Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine.

V úvode posolstva Svätý Otec pripomína dôvod vyhlásenia Roka rodiny s nádejou, že ak Pán Boh dá, tento osobitný rok vyvrcholí 26. júna 2022 v Ríme Desiatym svetovým stretnutím rodín. O doterajšom prínose exhortácie Amoris laetitia pápež František píše:

„Za týchto päť rokov Amoris laetitia vyznačila začiatok cesty, v snahe povzbudiť k novému pastoračnému prístupu k rodinnej problematike. Prvoradým zámerom dokumentu je komunikovať v dobe a kultúre, ktoré sa do hĺbky zmenili, že dnes je potrebný zo strany Cirkvi nový pohľad na rodinu: nestačí zdôrazňovať dôležitosť náuky, ak si nebudeme uchovávať krásu rodiny a neujmeme sa súcitne jej krehkostí a rán.“

Láska naša každodenná

Ako dva aspekty, ktoré sú jadrom každej rodinnej pastorácie, pápež menuje „úprimnosť evanjeliového ohlasovania a jemnocit sprevádzania“. Cirkev má podľa jeho slov nielen ukazovať rodinám smer, ale aj kráčať spolu s nimi, byť „v službe ich šťastia“, aby cítili blízkosť Cirkvi a Božiu blízkosť.

Prežívanie krásy rodinných vzťahov, ktoré majú základ v láske Otca, Syna a Ducha Svätého, sa prejavuje v „gramatike rodinných vzťahov“: manželskej vzájomnosti, materstva, otcovstva, vzťahu dieťaťa k rodičom a bratstva v súrodeneckých vzťahoch. Práve v tomto prostredí sa odohráva aj odovzdávanie viery medzi generáciami, dodáva pápež František vo svojom posolstve účastníkom kongresu s názvom „Láska naša každodenná“.

Pripomeňme, že v Roku sv. Jozefa, ktorý trvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021, Svätý Otec vydal osobitný list o otcovskom srdci sv. Jozefa s názvom Patris corde.  

-jb-

19 marca 2021, 16:03