Hľadaj

Vatican News

Anjel Pána na Kvetnú nedeľu: Mária je vzor na ceste kríža

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána na Kvetnú nedeľu 28. marca. Poludňajšiu mariánsku antifónu sa pomodlil v závere svätej omše, ktorú slávil pri v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry spolu s kardinálmi a členmi kúrie a za účasti obmedzeného počtu veriacich.
Kvetná nedeľa so Svätým Otcom v 1 minúte

„Drahí bratia a sestry, vstúpili do sme do Veľkého týždňa. Po druhý raz ho zažívame v kontexte pandémie. Vlani sme boli viac zaskočení, tento rok sme viac skúšaní. Ekonomická kríza sa stala ťaživou.

V tejto historickej a spoločenskej situácii, čo robí Boh? 

Berie kríž. Ježiš berie kríž, teda berie na seba zlo, ktoré so sebou prináša táto realita, zlo fyzické, psychologické a najmä zlo duchovné, lebo Zlý využíva krízy, aby zasieval nedôveru, beznádej a spory.

A čo my? Čo máme robiť? Ukazuje nám to Panna Mária, Ježišova matka, ktorá je tiež jeho prvou učeníčkou. Ona nasledovala svojho Syna. Vzala na seba svoj vlastný diel útrap, temnoty, pocitu stratenosti a kráčala cestou utrpenia uchovávajúc si v srdci zažatú lampu viery.

S Božou milosťou aj my môžeme prejsť touto cestou. Kráčajúc každodennou krížovou cestou môžeme stretnúť tváre mnohých bratov a sestier, ktorí sú v ťažkosti: neprechádzajme na druhú stranu, dovoľme, aby sa nám srdce pohlo súcitom a pristúpme k nim.

Na okamih si môžeme myslieť, tak ako Šimon Cyrénsky: „Prečo práve ja?“. Ale potom objavíme dar, ktorý sa nás, bez našich zásluh, dotkne.

Modlime sa za všetky obete násilia, osobitne za obete atentátu, ktorý sa odohral dnes ráno v Indonézii, pred katedrálou v Makassare.

Nech nám pomáha Panna Mária, 

ktorá ide vždy pred nami na ceste viery.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

28 marca 2021, 16:08