Hľadaj

Pápež zaslal pozdrav do USA ku Dňu Martina Luthera Kinga

Pri príležitosti Dňa Martina Luthera Kinga, ktorý sa v USA slávi 18. januára pri výročí narodenia lídra hnutia za občianske práva Afroameričanov, zaslal pápež František do USA pozdravné posolstvo so slovami povzbudenia v duchu encykliky Fratelli tutti a so svojím požehnaním.

V krátkom posolstve, adresovanom Bernice Kingovej, dcére Martina Luthera Kinga ml., pápež František okrem iného píše:

„V dnešnom svete, v ktorom sa množia výzvy týkajúce sa sociálnej nespravodlivosti, rozdelení a konfliktov, ktoré prekážajú v realizácii spoločného dobra, zostáva stále aktuálnym sen Martina Luthera Kinga o harmónii a rovnosti medzi všetkými ľuďmi, dosiahnutej cez nenásilie a pokojnými prostriedkami. «Každý z nás je povolaný byť remeselníkom pokoja, spájať a nie rozdeľovať, uhášať nenávisť a nie ju udržiavať, otvárať cesty pre dialóg» (Fratelli tutti, 284).

Takýmto spôsobom budeme vedieť na seba hľadieť 

nie ako na „cudzích“, ale ako na blížnych, v pravde o našej spoločnej dôstojnosti ako detí Všemohúceho Boha. Len každodenným úsilím o konkrétne naplnenie tejto vízie dokážeme v spolupráci vytvárať komunitu založenú na spravodlivosti a bratskej láske“.

S Bernice Albertine Kingovou, riaditeľkou Kingovho centra v Atlante sa v minulosti pápež František až dvakrát osobne stretol. V roku 2018 ju prijal na audiencii vo Vatikáne.

-jb-

18 januára 2021, 19:26