Hľadaj

Desať nových veľvyslancov odovzdalo pápežovi poverovacie listiny

Pri spoločnej audiencii v piatok 4. decembra odovzdali pápežovi Františkovi poverovacie listiny desiati noví veľvyslanci pri Svätej stolici. Pri nástupe do ich novej misie ich Svätý Otec povzbudil k podporovaniu „kultúry stretnutia“ v súčasnej náročnej dobe.

Dve ženy v zastúpení Estónska a Rwandy a ôsmich mužov zastupujúcich Dánsko, Jordánsko, Kazachstan, Uzbekistan, Madagaskar, Mauretániu, Zambiu a Indiu prijal pápež v Klementínskej sále Apoštolského paláca.  Pri prvom vzájomnom stretnutí im adresoval slová povzbudenia v misii, ktorú začínajú „v období veľkých výziev pre celú ľudskú rodinu“:

„Dnes, azda viac než kedykoľvek, si náš stále viac globalizovaný svet naliehavo vyžaduje úprimný a rešpektujúci dialóg a spoluprácu, schopné zjednotiť nás pri riešení vážnych hrozieb, ktoré doliehajú na našu planétu a zaťažujú budúcnosť mladších generácií.

V najnovšej encyklike Fratelli tutti som vyjadril túžbu, aby sme «v tomto čase, v ktorom je nám dané žiť, uznávajúc dôstojnosť každej ľudskej osoby dokázali uprostred všetkých znovuzrodiť celosvetovú ašpiráciu na bratstvo» (č. 8).

Prítomnosť Svätej stolice v medzinárodnom spoločenstve je v službe globálneho spoločného dobra upriamovaním pozornosti na antropologické, etické a náboženské aspekty rôznych otázok, ktoré ovplyvňujú život jednotlivcov, národov a celých krajín.“

Svätý Otec desiatim novým veľvyslancom zaželal, aby sa im darilo svojou prácou vytvárať „kultúru stretnutia“:

„Kiež vaša diplomatická činnosť ako predstaviteľov vašich krajín pri Svätej stolici podporuje «kultúru stretnutia» (Fratelli tutti, 215), tak potrebnú na prekonanie odlišností a rozdelení, ktoré tak často kladú prekážky napĺňaniu vysokých ideálov a cieľov navrhovaných medzinárodným spoločenstvom.“

-mh, jb-

04 decembra 2020, 12:16