Hľadaj

Decembrové video Svätého Otca: Bez modlitby to nefunguje

V mesiaci december pápež František pozýva cez úmysel Apoštolát modlitby, „aby sme svoj osobný vzťah s Ježišom Kristom posilňovali Božím slovom a životom modlitby“.

Krátkym videom z dielne Apoštolátu modlitby Svätý Otec povzbudzuje pestovať rozhovor s Bohom a modlitbou premieňať svoje srdce i realitu v ktorej žijeme:

„Srdcom misie Cirkvi je modlitba. Modlitba je kľúčom k tomu, aby sme mohli vstúpiť do dialógu s Otcom.

Zakaždým, keď si čítame krátky úryvok z Evanjelia, načúvame Ježišovi, ktorý k nám hovorí. Zhovárame sa s Ježišom. Počúvame Ježiša i odpovedáme. A toto je modlitba.

Modlitbou premieňame realitu. A meníme naše srdcia. Naše srdce sa mení, keď sa modlí. Môžeme konať veľa vecí, ale bez modlitby to nefunguje.

Modlime sa, aby sa náš osobný vzťah s Ježišom Kristom živil Božím slovom a životom modlitby. V tichu, všetci, každý jeden sa modlime svojím srdcom.“

Touto výzvou sa Svätý Otec František obracia na Cirkev v poslednom mesiaci roka charakterizovaného svetovou pandémiou COVIDu-19. Prostredníctvom svojej modlitbovej siete tak pripomína, že bez modlitby sa vpred nepohneme.

Modlitba nám pomáha aj v ťaživej realite roka 2020

Sám pápež František je človekom modlitby, jeho katechézy o modlitbe pri stredajších generálnych audienciách sú toho svedectvom. V decembrovom videu Apoštolátu modlitby o tom svedčia i snímky z najdojemnejších okamihov roka 2020: modlitba Svätého Otca na prázdnom Námestí sv. Petra po vypuknutí pandémie; púť pápeža Františka k milostivému krížu v Kostole sv. Marcela na Via del Corso v centre Ríma či chvíľa uzobranosti v tichu pred byzantskou ikonou Salus Populi Romani v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Apoštolát modlitby ako modlitbová sieť pápeža spája práve cez modlitbu ľudí celého sveta, z rôznych krajín, kultúr, cirkevných i sociálnych kontextov. Svoje pozvanie k modlitbe šíri jednak cez pravidelné videá Svätého Otca, ale aj cez aplikácie Click to Pray alebo The Way of the Heart

Medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby, francúzsky jezuita páter Frédéric Fornos si pri príležitosti zverejnenia videa na záverečný mesiac roka zaspomínal na audienciu členov Apoštolátu modlitby u Svätého Otca v júni 2019 pri príležitosti 175. výročia zrodu tejto duchovnej iniciatívy:

„Bol to jeden z najintenzívnejších okamihov slávnosti. Svätý Otec sprevádzal dlhú chvíľu modlitby v Aule Pavla VI. v pôsobivej atmosfére ticha a uzobranosti za prítomnosti viac ako 5 000 ľudí. Pri tej príležitosti veľmi jasne povedal, že modlitba a poslanie Cirkvi sú neoddeliteľne spojené. Poslanie Cirkvi je v službe výzvam sveta a bez modlitby to nie je možné. Pápež František to zhrnul veľmi jednoducho: «Srdcom poslania Cirkvi je modlitba»“.

Úloha rodičov a starých rodičov pri odovzdávaní viery

Dodajme, že slovenskí biskupi v mesiaci decembri vyzývajú k modlitbe za trpezlivé odovzdávanie viery ďalším generáciám:

„Aby rodičia a starí  rodičia  trpezlivo odovzdávali  vieru mladším generáciám.“

-mh, jb-

01 decembra 2020, 19:28