Pápež František na stretnutí náboženstiev: Dá sa spoločne zachrániť ako bratia a sestry

Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Františka pri medzináboženskom stretnutí v utorok 20. októbra na rímskom Kapitole za prítomnosti náboženských a politických predstaviteľov a členov diplomatického zboru. „Mier je priorita každej politiky,“ zdôraznil Svätý Otec a v duchu svojej novej encykliky Fratelli tutti naznačil smer pre uzdravovanie konfliktov a vytvárania bratstva s aktívnym prispením náboženstiev.

Podujatie s názvom „Nikto sa nezachráni sám. Pokoj a bratstvo“ organizovala Komunita Sant´Egidio. Po paralelných skupinových modlitbách jednotlivých náboženstiev program vyvrcholil o 17.30 zhromaždením na vyvýšenom Kapitolskom námestí s Michelangelovou architektúrou a sochou Marka Aurélia. 

Pápež František vystúpil s príhovorom ako posledný po rečníkoch z veľkých svetových náboženstiev. Postupne hovorili ekumenický patriarcha Bartolomej, vrchný rabín Francúzska Haïm Korsia, v mene Veľkého Imáma Al-Azharu šejka Ahmeda Al-Tajíba predniesol prejav generálny sekretár Výboru pre ľudské bratstvo Mohamed Abdelsalam Abdellatif. Ďalej vystúpil predstaviteľ japonského Soto Zen budhizmu Shoten Minegishi a po ňom zástupca výboru sikhov Karmaljit Singh Dillon z Indie.

Pokroky v dialógu náboženstiev

Pápež František sa prihovoril v taliančine. Po oslovení prítomných „Cari fratelli e sorelle!” – drahí bratia a sestry – najprv pripomenul korene a bohatú tradíciu medzináboženského stretnutia za pokoj v duchu Assisi:

„V duchu stretnutia v Assisi zvolaného sv. Jánom Pavlom II. v roku 1986, Komunita Sant´Egidio každoročne slávi v niektorom meste túto udalosť modlitby a dialógu pre pokoj medzi veriacimi rozličných náboženstiev.

Tá vízia pokoja bola prorockým semiačkom, ktoré krok za krokom vďaka Bohu dozrievalo, 

s predtým nevídanými stretnutiami, činmi zmierovania, novými myšlienkami bratstva. A naozaj, keď sa obzrieme späť, hoci sa v uplynulých rokoch žiaľ stretávame s bolestnými skutočnosťami, ako konflikty, terorizmus a radikalizmus, niekedy i v mene náboženstva, musíme však uznať plodné kroky v dialógu medzi náboženstvami. Je to znamenie nádeje, ktoré nás pobáda pracovať spoločne: ako bratia. Takto sme dospeli k dôležitému Dokumentu o bratstve pre svetový mier a vzájomné spolužitie, ktorý som podpísal s Veľkým Imámom Al-Azharu, Ahmedom Al-Tajíbom v roku 2019.

Vskutku, «prikázanie pokoja je vpísané v hĺbke náboženských tradícií» (Encyklika Fratelli tutti [FT], 284). Veriaci pochopili, že rozličnosť náboženstiev neospravedlňuje ľahostajnosť či nepriateľstvo. Naopak, vychádzajúc z náboženskej viery sa môžeme stať tvorcami pokoja a nie nečinnými divákmi zla vojny a nenávisti. Náboženstvá sú v službe pokoja a bratstva. Preto aj súčasné stretnutie podnecuje náboženských lídrov a všetkých veriacich, aby sa naliehavo modlili za pokoj, aby nikdy nerezignovali pred vojnou, aby v sile umiernenosti vychádzajúcej z viery konali na skoncovanie s konfliktmi.“

Mier je priorita každej politiky

„Potrebujeme mier! Viac mieru!“ - pokračoval v príhovore Svätý Otec a pripomenul svoju výzvu spred štyroch rokov pri návšteve Assisi, kde sa podobne stretol s náboženskými predstaviteľmi:  „Nesmieme zostať ľahostajní. Svet má dnes pálčivý smäd po pokoji, v mnohých krajinách je utrpenie kvôli vojnám, často zabúdaným, ale vždy zapríčiňujúcim súženie a chudobu“ (Príhovor na Svetový deň modlitby za pokoj v Assisi, 20. sept. 2016).

Dnes k utrpeniam vojny priťažila i pandémia koronavírusu a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, skonštatoval pápež a zdôraznil varovanie:

„Skoncovať s vojnou je neodkladnou povinnosťou pred Bohom všetkých zodpovedných v politike. Mier je priorita každej politiky. Boh bude žiadať účet od toho, kto sa neusiloval o mier alebo podnecoval napätia a konflikty, za všetky tie dni, mesiace, roky vojny, ktoré ubehli a ktoré zasiahli národy!“

Ježišove slovo: „Stačí!“

Ďalej pápež pripomenul Ježišove slová o meči, dobre známe z pašiového rozprávania, ako jasnú odpoveď na otázku použitia násilia:

„Slovo Pána Ježiša má naliehavú váhu pre svoju hlbokú múdrosť: «Daj svoj meč na jeho miesto!» – hovorí – «Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú» (Mt 26,52). Tí, čo berú meč do rúk, možno veriac, že tak rýchlo vyriešia zložité situácie, zakúsia na sebe, na svojich drahých, na svojich krajinách smrť pochádzajúcu z meča. «Stačí!» (Lk 22,38), hovorí Ježiš, keď mu ešte pred umučením učeníci ukazujú dva meče. „Stačí!“: je to jednoznačná odpoveď na každé násilie. To Ježišovo „stačí!“ prekonáva storočia a mocne prichádza až k nám dnes: stačí s mečmi, zbraňami, násilím, vojnou!

Svätý Pavol VI. v OSN v roku 1965 urobil echo tomuto apelu hovoriac: «Nikdy viac vojnu!». Toto je nástojčivá prosba nás všetkých, mužov i žien dobrej vôle. Je to sen všetkých, čo hľadajú a vytvárajú pokoj, ktorí si dobre uvedomujú, že «každá vojna robí svet horším, než aký ho našla» (FT, 261).“

Zachrániť sa môžeme len spoločne

Po pripomienke slov predchodcu pápež František položil rad ťažkých otázok a v odpovedi na ne opätovne zacitoval novú encykliku Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve:

„Ako sa vymaniť zo zaseknutých a hnisajúcich konfliktov? Ako rozmotať uzly zakliesnené toľkými ozbrojenými bojmi? Ako predísť konfliktom? Ako spacifikovať vojnových potentátov alebo tých, čo sa spoliehajú na silu zbraní? Žiaden národ, žiadna sociálna skupina nedokážu čisto sami dosiahnuť mier, dobro, bezpečnosť a šťastie. Nikto. Lekcia zo súčasnej pandémie, ak chceme byť čestní, je «vedomie, že sme svetové spoločenstvo, ktoré sa plaví na tej istej lodi, kde nešťastie jedného je na škodu všetkých. Pripomenuli sme si, že nikto sa nezachráni sám, že sa môžeme zachrániť jedine spoločne» (FT, 32).   

Bratstvo, ktoré vyviera z vedomia, že sme jedno ľudstvo, musí preniknúť do života národov, do komunít, medzi vládnych predstaviteľov, do medzinárodných zhromaždení. Takto vykvasí vedomie, že sa zachránime jedine spoločne, stretávaním sa, vyjednávaním, skoncovaním s bojmi, zmierovaním sa, umierňovaním jazyka politiky a propagandy, rozvíjaním konkrétnych ciest k pokoju (porov. FT, 231).“

Náboženstvá dementujú sväté vojny

„Sme v tento večer spolu, ako ľudia rozličných náboženských tradícií, aby sme komunikovali posolstvo pokoja. Toto jasne ukazuje, že náboženstvá nechcú vojnu, naopak, dementujú tých, čo robia z násilia posvätnú vec, žiadajú všetkých, aby sa modlili za zmierenie a konali tak, aby bratstvo otvorilo nové cesty nádeje. V skutku, s pomocou Boha je možné budovať svet pokoja, a takto sa, bratia a sestry, spoločne zachrániť. Ďakujem.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk, jb-

Videozáznam

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 októbra 2020, 20:48