Hľadaj

Svätý Otec pri Pamätníku pokoja v Hirošime (24. nov. 2019) Svätý Otec pri Pamätníku pokoja v Hirošime (24. nov. 2019)

Posolstvo pápeža Františka pri 75. výročí Hirošimy: Vlastniť jadrové zbrane je nemorálne

V dňoch 6. a 9. augusta v roku 1945 boli zhodené atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Tak ako v novembri minulého roku pri svojej apoštolskej návšteve si Svätý Otec uctil pamiatku všetkých, ktorí v tomto nešťastí utrpeli, tak i dnes, pri príležitosti 75 rokov od udalosti, pápež zaslal posolstvo do Hirošimy, kde sa konal výročný memoriál s účasťou hibakusha - tých, čo tragédiu zažili na vlastnej koži.

V posolstve adresovanom guvernérovi Hirošimskej prefektúry Hidehiko Yuzakimu sa pápež František vracia k spomienkam na svoju novembrovú návštevu Japonska.

„Tak ako keď som minulý rok prišiel do Japonska ako pútnik pokoja, naďalej si držím v srdci túžbu národov našich čias, osobitne mladých ľudí, ktorí smädia po mieri a prinášajú preň obete. Nesiem si aj volanie chudobných, ktorí sú vždy medzi prvými obeťami násilia a konfliktu.

S najväčšou jasnosťou som sa vyjadril, že pre rozkvet mieru je potrebné, aby všetci ľudia zložili vojnové zbrane, a zvlášť tie najvýkonnejšie a najničivejšie: jadrové zbrane, ktoré môžu ochromiť a zničiť celé mestá, celé krajiny.

Opakujem, čo som povedal minulý rok v Hirošime: «Použitie jadrovej energie na účel vojny je nemorálne, tak ako je rovnako nemorálne vlastnenie jadrových zbraní» (Príhovor pri Pamätníku mieru, 24. novembra 2019).

V závere posolstva pápež František cituje slová žalmu: „Kvôli svojim bratom a priateľom

budem hovoriť: Pokoj s tebou!“ (Ž 122,8). Všetkým, ktorí si slávnostne pripomínajú dnešné výročie vyprosuje hojné Božie požehnanie. 

Nefinancujme zbrojenie, ale rozvoj ľudí a ochranu prírody

Svätý Otec pripomenul potrebu jadrového odzbrojenia aj v dnešnom odkaze cez sociálnu sieť Twitter týmito slovami:

„Dnes, pri 75. výročí atómovej explózie v Hirošime, si pripomíname, že prostriedky používané na prevádzku zbrojenia by mohli a mali byť práve naopak použité v prospech integrálneho rozvoja národov a na ochranu prírodného prostredia.“

Pripomeňme, že pri svojej 32. apoštolskej ceste v novembri 2019, počas ktorej pápež František navštívil Japonsko, venoval dva významné momenty svojho programu práve téme jadrového odzbrojenia, pričom poukázal na nemorálnosť nielen použitia, ale aj samotného držania jadrových zbraní a investovania do ich vývoja.

Nemorálnosť použitia, ale i vlastnenia jadrových zbraní

Dňa 24. novembra 2019 navštívil pamätníky na oboch miestach jadrových explózií. Vo svojom príhovore v Hirošime okrem iného povedal:

„S presvedčením chcem zdôrazniť, že použitie atómovej energie na účely vojny je dnes viac než kedykoľvek zločinom, nielen proti človeku a jeho dôstojnosti, ale aj proti nádeji na budúcnosť nášho spoločného domova. Použitie jadrovej energie na účel vojny je nemorálne, tak ako je rovnako nemorálne vlastnenie jadrových zbraní, ako som to už povedal pred dvoma rokmi.

Budeme za to súdení. Nové generácie odsúdia naše zlyhanie, ak sme hovorili o mieri, no neuskutočnili ho našimi činmi medzi národmi sveta. Ako môžeme hovoriť o mieri, ak stále vyrábame nové a strašnejšie vojnové zbrane? Ako môžeme hovoriť o mieri, ak pritom ospravedlňujeme nezákonné činy rečami plnými diskriminácie a nenávisti?“

Dôsledkom zbrojenia je aj nedostatok zdrojov na skutočné životné potreby ľudí a prekrúcanie hľadenia na realitu. Svätý Otec to vo svojom vystúpení v Hirošime nazval „prekrúcaním psychológie národov“:  

„Ak sa poddáme logike zbraní a vzďaľujeme sa od dialógu, tragicky zabúdame na to, že zbrane, ďaleko pred tým ako spôsobia obete a ničenie, sú schopné spôsobovať nočné mory, „vyžadujú si enormné výdavky, brzdia projekty solidárnosti a potrebnej práce, prekrúcajú psychológiu národov“.

Nedopusťme rozpad medzinárodného rámca kontroly zbrojenia

Podobne v Nagasaki v ten istý deň Svätý Otec pri pamätníku obetí atómovej bomby na mieste hypocentra výbuchu predniesol posolstvo proti zbrojeniu a jadrovým zbraniam. Výzvou dneška je podľa jeho slov rozpad medzinárodného rámca kontroly zbrojenia:

„Je potrebné zlomiť dynamiku nedôvery, ktorá v sebe nesie hrozbu rozpadu medzinárodného rámca kontroly zbrojenia. Sme svedkami erózie multilateralizmu, ktorá je omnoho vážnejšia vo svetle rozvoja nových foriem vojenských technológií. Takýto prístup sa zdá byť veľmi nekoherentný vzhľadom na súčasný kontext vzájomných prepojení. Ide o situáciu, ktorá si naliehavo vyžaduje pozornosť všetkých lídrov a aj ich zaangažovanie.

Katolícka cirkev sa pevne angažuje v oblasti podpory mieru medzi ľuďmi a medzi národmi. Je to povinnosť, ku ktorej sa Cirkev cíti zaviazaná pred Bohom a pred každým mužom a ženou v našom svete. Nikdy sa nesmieme unaviť v snahe o podporu principiálnych medzinárodných právnych nástrojov za účelom jadrového odzbrojenia a zamedzenia šíreniu týchto zbraní, vrátane Dohody o zákaze jadrových zbraní.

Pripomeňme, že aj celkom nedávno, 22. júna 2020, keď sa vo Viedni konalo stretnutie vysokých predstaviteľov USA a Ruska k otázke kontroly nukleárnych zbraní, Katolícka cirkev povzbudila verejnou výzvou a modlitbou, aby sa dosiahol „plodný dialóg, ktorý posunie vpred nevyhnutnú kontrolu zbraní a odzbrojenie a podporí pokojnejší a spravodlivejší svet“.

-mh, jb-

Doplnené: 6.8.2020, 19:35

06 augusta 2020, 11:34