Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež cez rozhlas poďakoval väzňom v Padove za meditácie

Meditácie k tohtoročnej krížovej ceste, ktorú sa bude modliť pápež Frnatišek na Veľký piatok, pripravila komunita väzenskej farnosti v Padove pod vedením duchovného otca Marca Pozzu. Svätý Otec František vyjadril spoločenstvu väznice „Due Palazzi“ verejné poďakovanie v krátkom rozhlasovom posolstve.

Svätý Otec sa cez rozhlas prihovoril poslucháčom v Padove týmito slovami, ktoré vo veľkopiatkové ráno odvysielala miestna rozhlasová stanica RTL:

„Drahí priatelia padovskej farnosti „Due Palazzi“,

Čítal som meditácie, ktoré ste všetci spolu dali do daru. Pobudol som v záhyboch vašich slov a cítil som sa prijatý, ako doma. Ďakujem za to, že ste sa so mnou podelili o kúsok vášho príbehu. Boh rozpráva o sebe a hovorí k nám v príbehu, pozýva nás k pozornému a milosrdnému načúvaniu.

Chcem sa vám poďakovať aj preto, že ste rozptýlili vaše mená nie v mori anonymity, ale v mori mnohých ľudí spätých so životom väzníc.

Takto v krížovej ceste prepožičiavate váš príbeh všetkým, ktorí vo svete zdieľajú rovnakú situáciu.

Je potešujúce čítať príbeh, v ktorom prebývajú príbehy nie iba odsúdených, ale všetkých, ktorí majú zanietenie pre väzenský svet. Spoločne, dá sa to. Spolu.

Silno vás objímam. I keď som si istý, že don Marco vám to vždy pripomína, ale prosím vás: modlite sa za mňa. Stále vás nosím vo svojom srdci. Ďakujem.“

-mh, jb-

10 apríla 2020, 13:17