Hľadaj

1582458478584.jpg

Pápež v mene biskupov Stredomoria apeloval za pokoj v Sýrii

Pri modlitbe Anjel Pána 23. februára v závere svätej omše v juhotalianskom Bari Svätý Otec v mene zídených biskupov z krajín okolia Stredozemného mora mocne apeloval za pokoj na Blízkom východe, osobitne v Sýrii, kde krutú daň za mocenské boje platia tí najbezbrannejší.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Na záver koncelebrovaného eucharistického slávenia v priestore širokého korza mesta Bari za účasti 60 biskupov, tisícov miestnych veriacich, za prítomnosti talianskeho prezidenta a ďalších verejných predstaviteľov, sa pápež František prihovoril týmito slovami:  

„Drahí bratia a sestry, zatiaľ čo my sme tu zjednotení, 

aby sme sa modlili a uvažovali o mieri a o osudoch národov, ktoré hraničia so Stredozemným morom, na druhom brehu tohto mora, osobitne na severovýchode Sýrie, dochádza k obrovskej tragédii. Z našich sŕdc pastierov sa dvíha mocný apel na zainteresovaných aktérov a na medzinárodné spoločenstvo, aby zmĺkol rachot zbraní a načúvalo sa plaču maličkých a bezbranných; aby sa odložili bokom kalkulácie a záujmy, pre záchranu životov civilistov a mnohých nevinných detí, ktoré platia následky.“

Každý z nás má moc uhášať smäd sveta po pokoji prostredníctvom každodenných gest lásky k blížnemu, prostredníctvom budovania nových vzťahov plných porozumenia, zdôraznil Svätý Otec a veriacich vyzval k modlitbe:

„Modlime sa k Pánovi, aby pohol srdcami a aby všetci mohli prekonať logiku konfliktu, nenávisti a odvety, a znovuobjaviť v sebe bratov s jedným Otcom, ktorý dáva slnku vychádzať nad dobrých i zlých (porov. Mt 5,45). Vzývajme Ducha Svätého, aby každý z nás, počínajúc každodennými gestami lásky, prispel k budovaniu nových vzťahov, inšpirovaných porozumením, prijatím a trpezlivosťou, vytvárajúc tak podmienky pre zakusovanie evanjeliovej radosti a jej šírenie v každej životnej oblasti.“

„Panna Mária, „Hviezda morská“, Presvätá Bohorodička, na ktorú hľadíme ako na najvyšší vzor vernosti Ježišovi a jeho slovu, nech nám pomáha kráčať po tejto ceste.“

Na záver sa Svätý Otec poďakoval všetkým, čo pomohli uskutočniť stretnutie biskupov oblasti Stredozemného mora v Bari:

„Ďakujem všetkým! Pomohli ste k vzrastu kultúry stretnutia a dialógu v tomto regióne, tak významnom pre pokoj vo svete.“

Po svätej omši sa pápež František rozlúčil s hostiteľmi a helikoptérou sa vydal na spiatočný let do Ríma.

23 februára 2020, 17:52