Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec František slávi 50. výročie kňazstva: „Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť“

Dnes 13. decembra slávi Svätý Otec 50. výročie kňazstva. Vysvätený bol v roku 1969 v Argentíne, jedenásť rokov po svojom vstupe do noviciátu jezuitov. V utorok 17. decembra oslávi 83. narodeniny.

Z polstoročia svojho kňazstva prežil Jorge Mario Bergoglio 27 rokov v biskupskej službe. Pripomeňme, že kňazskú vysviacku mu udelil 13. decembra 1969 arcibiskup argentínskej diecézy Córdoba Mons. Ramón José Castellano. O necelé štyri roky neskôr páter Bergoglio zložil slávnostné rehoľné sľuby.

Ako 55-ročný bol Jorge Bergoglio 22. mája 1992 menovaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. za pomocného biskupa Buenos Aires, s titulárnym sídlom Auca. Pri biskupskej konsekrácii bol hlavným svätiteľom kardinál Antonio Quarracino, acibiskup metropolita Buenos Aires. Svätiteľa spájali so svätencom aj národnostné korene, keďže sa narodil neďaleko Salerna na juhu Talianska. Rodičia Jorgeho Bergoglia sa do Argentíny prisťahovali zo severotalianskeho Piemontu.

V roku 1997 bol Mons. Bergoglio menovaný za arcibiskupa-koadjútora a po smrti kardinála Quarracina v roku 1998 sa stal arcibiskupom metropolitom Buenos Aires a prímasom Argentíny. Zároveň bol aj ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. Na kardinála ho kreoval Ján Pavol II. vo februári 2001. Na Petrov stolec bol v konkláve zvolený 13. marca 2013, vo veku 76 rokov, a zvolil si meno podľa sv. Františka z Assisi.

Rímska diecéza sa spojila pri kňazskom jubileu svojho biskupa

Rímska diecéza sa pri polstoročnici kňazstva svojho biskupa zjednotila v modlitbe. Vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál  Angelo De Donatis v pastierskom liste, ktorý sa čítal 8. decembra vo všetkých kostoloch Ríma, pozval celé diecézne spoločenstvo k modlitbe za Svätého Otca. Pre spoločnú liturgickú modlitbu sformuloval úmysel týmito slovami:

„Za pápeža Františka, ktorý 13. decembra slávi päťdesiatku kňazskej vysviacky: Pán, ktorý ho povolal, aby bol vysluhovateľom svätých tajomstiev a biskupom Ríma,  nech ho vedie a posilňuje milosťou svojho Ducha a obdarí ho útechou, ktorá plynie z modlitby celej Cirkvi. Modlime sa.“

Kardinál De Donatis pozval Rimanov, aby takouto formou spoločne vyplnili prosbu samotného pápeža, ktorú vyjadril pri prvom stretnutí so svojou diecézou v deň zvolenia na Petrov stolec. Pápež František sa večer 13. marca prihovoril z loggie Vatikánskej baziliky a sklonený v tichu prijal duchovné požehnanie spoločenstva, modliaceho sa za svojho duchovného otca a pastiera.

„Poďakujme sa Pánovi za týchto 50 rokov služby, z toho 27 v biskupstve,“ vyzýva vikár Svätého Otca a pripomína slová, ktoré z úst pápeža Frnatiška zaznievajú na konci každého stretnutia pri modlitbe Anjel Pána a pri každom stretnutí s ním: „Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť“.  

Deň sviatku prežil Svätý Otec v pracovnom nasadení

Deň svojho okrúhleho výročia strávil Svätý Otec v pracovnom nasadení. Po rannej adventnej kázni pátra Cantalamessu na tému Máriinho chválospevu Magnifikat v kaplnke Redemptoris Mater, pápež František absolvoval niekoľko súkromných i skupinových audiencií.

Prijal 70-člennú skupinu členov francúzskych cirkevných hnutí a rehôľ zameraných na Božie milosrdenstvo, ktoré sa venujú pomoci tým najnúdznejším. Svätý Otec ich povzbudil šíriť kultúru milosrdenstva, a to s nehou a súcitom.

Napoludnie sa pápež stretol so 180 člennou skupinou organizátorov a umelcov Vatikánskeho vianočného benefičného koncertu, ktorý sa uskutoční zajtra, 14. decembra, v Aule Pavla VI. Na koncerte, ktorého výťažok podporí aj pomoc misionárov Amazonskému obyvateľstvu, vystúpi viacero slávnych mien svetovej i talianskej populárnej hudby. Ako zdôraznil pápež umelcom, „prejavy ľudskej kreativity môžu byť sprostredkujúcimi kanálmi v prospech bratstva a pokoja ľudskej rodiny, ako aj dialógu medzi náboženstvami“.

V podvečerných hodinách Svätý Otec prišiel do sídla pápežskej nadácie Scholas Occurrentes vo štvrti Trastevere, odkiaľ sa prostredníctvom videokonferencie prihovoril účastníkom otvorenia novej pobočky tejto organizácie v Los Angeles. Priamo v rímskom sídle Scholas mu zablahoželali k zlatému kňazskému jubileu predstavitelia organizácie a mladí animátori z viacerých krajín: Japonska, Argentíny, USA, Haiti, Izraela, Mozambiku, Mexika, Španielska, Talianska a Kolumbie. 

Večer čakala Svätého Otca návšteva generálneho domu jezuitov pri Vatikáne, aby sa zúčastnil na prezentácii päťzväzkovej edície spisov svojho niekdajšieho duchovného otca, pátra Miguela Ángela Fiorita SJ, ktorý žil v rokoch 1916-2005. Publikáciu, ktorú vydáva redakcia La Civiltà Cattolica, zostavil páter José Luis Narvaja SJ.

V deň sviatku zablahoželal Svätému Otcovi aj dekan Kardinálskeho kolégia kard. Angelo Sodano listom formulovaným v mene všetkých kardinálov žijúcich v Ríme. Pozdravné telegramy mu zaslali aj biskupské konferencie počnúc talianskou až po latinskoamerickú biskupskú radu CELAM. Medzi gratulantmi nechýbali ani biskupi Slovenska.

Svätému Otcovi zablahoželali aj biskupi Slovenska

Pri príležitosti zlatého kňazského jubilea zaslal Svätému Otcovi Františkovi blahoželanie v mene slovenských biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský: 

„Ďakujeme Pánovi za dar vzácneho povolania, ktorý nasmeroval Vaše kroky na cestu služby Cirkvi a pre dobro nesmrteľných duší. Pri tejto krásnej príležitosti Vás chceme uistiť o našej duchovnej blízkosti a o modlitbách, ktoré denne prednášame za Vás, v spojení so všetkými slovenskými katolíkmi.“

Do nasledujúcich rokov Mons. Zvolenský poprial pápežovi stále nové dary Ducha Svätého, aby „mohol s odvahou viesť svätý Boží ľud na ceste spásy“. Všetkých veriacich na Slovensku pozval, aby v deň výročia kňazskej vysviacky i v deň narodenín pamätali na Svätého Otca v modlitbách. 

-jb, zk-

Aktualizované: 14.12.2019, 10:11

13 decembra 2019, 10:27