Hľadaj

Vatican News
2019.11.15 Congresso Mondiale dell'Associazione Internazionale di Diritto penale 2019.11.15 Congresso Mondiale dell'Associazione Internazionale di Diritto penale  (Vatican Media)

Pápež prirovnal hospodárske zločiny k zločinom proti ľudskosti

Svätý Otec František v piatok 15. novembra prijal účastníkov 20. kongresu Medzinárodnárodnej asociácie trestného práva. Upozornil na spoločenské škody, ktoré spôsobujú hospodárske zločiny a potrebu trestno-právnej ochrany životného prostredia. Poukázal aj na časté zneužívanie sankčnej moci a apeloval na zodpovednosť osôb pôsobiacich v tejto oblasti

Svätý Otec hovoril o tzv. modlárstve trhu:

„Krehká, zraniteľná osoba je bezbranná voči záujmom zbožšťovaného trhu, z ktorých sa stávajú absolútne pravidlá. Dnes majú niektoré ekonomické sektory viac moci, než samotné štáty“.

„Prvá vec, ktorú by sa dnes mali právnici pýtať seba samých, je, čo možno robiť s vlastnými vedomosťami, aby sa čelilo tomuto fenoménu, ktorý vystavuje riziku demokratické inštitúcie a samotný rozvoj ľudstva. Konkrétne, výzvou prítomnou u každého znalca trestného práva je mať represívnu iracionálnosť, ktorá sa okrem iného prejavuje v hromadnom uväzňovaní, preľudnenosti a mučení vo väzniciach, v svojvôli a zneužívaní bezpečnostných síl, v rozširovaní rozsahu trestu, v kriminalizácii sociálneho protestu, v zneužívaní preventívnej väzby a odmietaní  tých najzákladnejších trestnoprávnych a procesných záruk.“

Závažnosť hospodárskych zločinov

Pápež venoval pozornosť i hospodárskym zločinom. Ako povedal, zločinom tých najmocnejších, osobitne makro-delikvenciám spoločností, sa dostáva nepatrnej alebo žiadnej pozornosti. Ide o organizovanú kriminalitu.

„Ide o zločiny, ktoré majú závažnosť zločinov proti ľudskosti, keď vedú k hladu, biede, nútenej migrácii a k smrti kvôli chorobám, ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde domorodých obyvateľov.“

Eko-cídy sú aj zločinmi proti pokoju

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venoval Svätý Otec, bola trestno-právna ochrana životného prostredia. Pápež hovoril o tzv. eko-cídach, čiže masívnom znečistení životného prostredia na určitom území a ničenia ekosystémov, ktoré spôsobuje prevažne činnosť spoločností, a častokrát zostávajú bez potrestania.

„Ide o piatu kategóriu zločinov proti pokoju, ktorá by mala byť uznaná medzinárodným spoločenstvom. ... Chcel by som apelovať na všetkých lídrov a referentov tohto sektoru, aby svojou snahou prispeli k zaisteniu adekvátnej právnej ochrany nášho spoločného domu.“

„Rozmýšľame o tom, že musíme zaviesť do Katechizmu Katolíckej cirkvi hriech proti ekológii, ekologický hriech proti spoločnému domu.“

Zneužívanie sankčnej moci vo svete narastá

Pápež upozornil aj na čoraz častejšie zneužívanie sankčnej moci. Osobitne spomenul nesprávne, svojvoľné použitie väzby v predsúdnom konaní, neúmerné použitie sily členmi bezpečnostných síl, kultúru skartovania a nenávisti zameranú proti istým etnickým či sociálnym skupinám a tzv. lawfare – čiže boj prostredníctvom právnických ťahov.

„Je zaujímavé, že uchyľovanie sa k daňovým rajom, prostriedok na ukrývanie každého druhu zločinov, nie je vnímané ako vec korupcie a organizovaného zločinu. Analogicky, hromadné javy privlastnenia si verejných fondov prechádzajú ako nepozorované alebo sú minimalizované, akoby boli len púhymi konfliktmi záujmov. Pozývam všetkých, aby o tom uvažovali.“

Apel na zodpovednosť

„Každá osoba povolaná k vykonávaniu úlohy v tejto oblasti musí mať neustále na pamäti, na jednej strane rešpektovanie zákona, ktorého predpisy treba zachovávať s pozornosťou a povinnosťou svedomia adekvátnym k závažnosti následkov. Na druhej strane je treba pamätať na to, že zákon sám o sebe nikdy nemôže uskutočniť účel trestu; je treba, aby sa jeho aplikácia uskutočnila so zreteľom na efektívny prospech zainteresovaných osôb. Toto prispôsobenie zákona konkrétnosti prípadov a osôb je nevyhnutným a zároveň ťažkým cvičením.

Pre to, aby sa trestná súdna funkcia nestala cynickým a neosobným mechanizmom, je treba vyrovnané a pripravené osoby, no predovšetkým zapálené pre spravodlivosť, vedomé si veľkej povinnosti a obrovskej zodpovednosti, ktorú plnia.“

Svätý Otec pripomenul kresťanskú víziu sveta, kde vzor spravodlivosti zosobňuje Ježiš Kristus. On aj napriek podstúpenej násilnej smrti, prináša po zmŕtvychvstaní posolstvo pokoja, odpustenia a zmierenia.

Pápež pripomenul i dôležitý princíp spravodlivosti: „ide o vykonanie spravodlivosti pre obeť a nie o popravenie agresora“. Svätý Otec nezabudol zdôrazniť dôležitosť sprevádzania väzňov k znovuzačleneniu do spoločnosti i to, že pobyt vo väzení musí obsahovať rozmer nádeje.   

 -zk-

15 novembra 2019, 17:36