Hľadaj

Vatican News

Pápež prekvapil pri modlitbe Anjel Pána. Kresťanovi svedčí nezištná štedrosť

V nedeľu 1. septembra bolo poludňajšie stretnutie so Svätým Otcom vo Vatikáne pri modlitbe Anjel Pána plné prekvapení. Hlavným z nich bolo oznámenie menovania 13 nových kardinálov. Ďalším prekvapením bolo výnimočné čakanie, keďže cestou pápež František zostal uväznený vo výťahu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V katechéze Svätý Otec vyzdvihol evanjeliový postoj pokory a nezištnosti, ktorý udržiava bratské vzťahy. Pripomenul 5. svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a veriacich požiadal aj o modlitbové sprevádzanie pri apoštolskej ceste do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius, ktorú má pred sebou.

Napoludnie sa pápež František objavil v okne na najvyššom poschodí 

Apoštolského paláca so sedemminútovým oneskorením. Hneď pri úvodnom pozdrave s úsmevom vysvetlil príčinu svojho meškania. Zdržala ho technická porucha výťahu, v ktorom zostal uväznený 25 minút, kým ho nevyslobodili vatikánski hasiči. Pápež František, ktorý na stretnutia s veriacimi prichádza spravidla v predstihu, vyzval prítomných na námestí poďakovať členom Vatikánskeho hasičského zboru potleskom.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Najprv sa musím ospravedlniť za meškanie, ale udiala sa mi malá nehoda: zostal som 25 minút zaseknutý vo výťahu! Náhle pokleslo elektrické napätie a výťah zostal stáť. Vďaka Bohu prišli hasiči – veľmi im za to ďakujem! – a po 25 minútach sa im podarilo výťah spojazdniť. Prosím, zatlieskajte týmto hasičom!

Evanjelium dnešnej nedele (porov. Lk 14,1.7-14) nám ukazuje Ježiša, ako sa zúčastňuje na hostine v dome ktoréhosi popredného farizeja. Ježiš sa rozhliada okolo seba a vidí ako sa pozvaní hostia ponáhľajú zaistiť si popredné miesta. Je to dosť rozšírený zvyk aj v našich časoch, a to nielen keď ide o pozvanie na obed: zvyčajne ľudia vyhľadajú prvé miesto, aby tak potvrdili svoju domnelú nadradenosť nad ostatnými. V skutočnosti táto honba za prvými miestami škodí komunite, tak občianskej ako aj cirkevnej, lebo ničí bratstvo. Všetci poznáme takéto osoby: kariéristov, ktorí sa šplhajú stále vyššie a vyššie... Ubližujú bratstvu, škodia mu. Na pozadí tejto scény Ježiš rozpráva dve krátke podobenstvá.

Prvé podobenstvo je určené tomu, ktorý je pozvaný na svadobnú hostinu, a ktorého Ježiš vyzýva, aby si nesadal na prvé miesto, „lebo – ako hovorí – mohol byť pozvaný niekto vzácnejší, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘“ Aká hanba! „Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto“ (porov. v. 8-9). Ježiš nás učí opačnému postoju: „Keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘“ (v. 10). Nemáme sa teda sami z vlastnej iniciatívy dožadovať pozornosti a úcty u ostatných, ale keď už, tak nechať ostatných, aby ju prejavili oni sami. Ježiš nám vždy ukazuje cestu pokory – musíme sa učiť ceste pokory! – lebo ona je tá správnejšia cesta, ktorá tiež umožňuje vytvárať nefalšované vzťahy. Ide tu o pravú pokoru, a nie o tú predstieranú, akej v Piemonte hovoria mugna quacia [t. j. „tváriť sa ako svätý obrázok“]; nie, toto nie. Pravá pokora.

V druhom podobenstve sa Ježiš obracia na toho, kto pozýva, a narážajúc na jeho spôsob výberu pozvaných mu hovorí: „Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť“ (v. 13-14). I v tomto prípade ide Ježiš kompletne proti prúdu, ako vždy dávajúc najavo logiku Boha Otca. A pridáva aj kľúč k vysvetleniu tejto svojej reči. Aký je to kľúč? Je ním prísľub: ak si tak budeš počínať, „odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“ (v. 14). Znamená to, že kto tak bude konať, dostane božiu odplatu, vysoko prevyšujúcu ľudské odplácanie sa v zmysle: ja ti urobím túto láskavosť a očakávam, že ty mi zas urobíš inú. Nie, toto nie je kresťanské. Kresťanskou je pokorná štedrosť. Ľudské odplácanie sa totižto zvyčajne oberá vzťahy o úprimnosť, robí ich „komerčnými“, keď vsúva osobné záujmy do vzťahu, ktorý by mal byť veľkodušný a nezištný. Ježiš namiesto toho pozýva k nezištnej štedrosti, aby nám otvoril cestu k oveľa väčšej radosti, k radosti z účasti na láske samotného Boha, ktorý nás čaká, všetkých nás, na nebeskej hostine.

Panna Mária, „ponížená a prevyšujúca tvorstvo“ (Dante, Raj, XXXIII, 2), nech nám pomáha uznať si to, akí sme, čiže maličkí; a radovať sa z nezištného dávania.”

(Preklad: Slovenská redakcia VR / Martina Korytiaková)

Deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul aktuálny 5. svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ku ktorému zároveň vydal aj osobitné posolstvo.

„Drahí bratia a sestry, dnes, 1. septembra, prebieha Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Ide o ekumenickú modlitbu, ktorá oživuje povedomie a záväzok chrániť náš spoločný domov, počnúc zodpovednosťou v osobnom i rodinnom životnom štýle. Od dnešného dňa až do 4. októbra, sviatku sv. Františka z Assisi, je príhodný čas chváliť Boha za všetky jeho stvorenia a ujať sa zodpovednosti voči výkriku Zeme.“

Pozdravom „Slava Isusu Christu!“ sa pápež obrátil na ukrajinských gréckokatolíckych pútnikov a členov Synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bude zasadať v Ríme.

Slovami vďaky a povzbudenia sa prihovoril sestrám a rehoľnému dorastu Inštitútu sv. Jozefa  Cottolenga, ktorých charizmou je starostlivosť o osoby so závažným telesným postihnutím.

Prosba o modlitbu pri ceste do Afriky a na ostrovy

Svätý Otec dnes požiadal všetkých veriacich o modlitbové sprevádzanie pri jeho blížiacej sa 31. apoštolskej ceste:

„Budúcu stredu, ak Pán Boh dá, vyrazím na apoštolskú cestu do Afriky, aby som navštívil obyvateľov Mozambiku, Madagaskaru a Maurícia. Prosím vás o sprevádzanie modlitbou, aby táto pastoračná návšteva mohla priniesť vytúžené ovocie.“

Noví kardináli a termín konzistória

Na záver pápež František oznámil svoje rozhodnutie o menovaní 13 nových členov kardinálskeho zboru a zároveň určil na 5. október termín konzistória, pri ktorom ich bude kreovať a odovzdá im insígnie. K zoznamu desiatich nových kardinálov vo voličskom veku pripojil aj ďalších troch v emeritnom veku. Na záver pozval Cirkev k modlitbe:

„Modlime sa za nových kardinálov, aby potvrdzujúc svoju vernosť Kristovi, pomáhali mi v mojej službe Rímskeho biskupa pre dobro celého Svätého veriaceho Božieho ľudu.“

01 septembra 2019, 17:02