Vatican News

Pápež cez video pozdravil misionársky kongres v Indonézii

V indonézskej Jakarte sa 1. augusta začal štvordňový národný misionársky kongres na tému „Pokrstený a poslaný“. V rámci otváracej ceremónie veriacich povzbudil pápež František, keď sa im prihovoril v krátkom videoposolstve.

Svätý Otec vo svojom videu upozorňuje na veľký dar krstu, pri ktorom prijímame poklad - Ducha Svätého i Ježišovo posolstvo - jeho Evanjelium. „Keď máme niečo pekné, čo nás nadchýna, ženie nás to tento dar rozvíjať a dávať ho druhým“, vysvetľuje pápež a veriacich pozýva položiť si otázku:

„Ako ja žijem môj krst? V mojom osobnom živote, ale aj ako kvas – kvas v spoločnosti, aby som tak niesol ďalej Ježišovo posolstvo?“

Ako ďalej konštatuje Petrov nástupca, kresťan nie je tým, kto cúva, kresťan vždy kráča vpred s odvahou:

„Kresťan ide vpred, a toto znamená byť poslaný: je to Duch Svätý, ktorý ma podnecuje kráčať vpred.“

Účastníkov indonézskeho Národného misionárskeho kongresu pápež vyzval prosiť o pomoc na tejto ceste Pannu Máriu a všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie.

-zk-

01 augusta 2019, 14:08