Hľadaj

Vatican News
PONTE MORANDI UN ANNO DOPO, GENOVA VIVE TRA MEMORIA E RINASCITA / SPECIALE PONTE MORANDI UN ANNO DOPO, GENOVA VIVE TRA MEMORIA E RINASCITA / SPECIALE  (ANSA)

Nezabudol som na vás - pápež píše Janovčanom rok po tragickom páde mosta

„Nedovoľte, aby okolnosti života roztrhali putá, ktoré vytvárajú vašu komunitu, aby zničili vašu pamäť“ - týmito slovami sa pápež František v liste obracia na obyvateľov talianskeho mesta Janov. List napísaný pri príležitosti prvého výročia tragického pádu Mosta Morandi dnes priniesol na svojich stránkach denník regiónu Ligúria „Il Secolo XIX“, ktorý vychádza v Janove od roku 1886.

Zuzana Klimanová – Vatikán

„Chcem vám povedať, že som na vás nezabudol“, píše pápež Janovčanom, pripomínajúc im, že sa za nich modlí. Pamätá najmä na pozostalých všetkých 43 obetí spomínanej

 tragédie, na ranených i na všetkých, ktorí museli byť evakuovaní a začať odznova na novom mieste ako vysídlené osoby.

Svätý Otec Janovčanov vyzýva nedovoliť, aby negatívne životné okolnosti zničili ich vzájomné putá a pamäť. Prezrádza i svoj osobný vzťah k Janovu ako prístavu, odkiaľ kedysi emigroval do Argentíny jeho otec:

„Nemám pre vás vopred hotové odpovede, pretože zoči-voči istým situáciám naše chabé ľudské slová vyznievajú ako nedostatočné. Nemám odpovede, pretože po týchto tragédiách sa chce len plakať, zostávať v tichu, klásť si otázky o dôvode krehkosti toho, čo budujeme a je treba sa predovšetkým modliť. Mám však pre vás posolstvo, ktoré pramení z môjho srdca ako otca a brata, ktoré by som vám chcel odovzdať. Nedovoľte, aby okolnosti života roztrhali putá, ktoré vytvárajú vaše spoločenstvo, aby zmazali pamäť toho, čo urobilo jeho dejiny tak dôležitými a významnými. Ja vždy, keď myslím na  Janov, myslím na prístav. Myslím na miesto, odkiaľ odcestoval môj otec. Myslím na každodennú námahu, na nezlomnú vôľu a na nádeje Janovčanov.“

Odpoveďou Boha na našu bolesť je jeho blízkosť, zdôrazňuje Svätý Otec, keď píše:

„Vedzte, že nie ste sami. Vedzte, že nikdy nie ste sami. Vedzte, že Boh, náš Otec, odpovedal na naše volanie a na našu otázku nie prostredníctvom slov, ale prostredníctvom prítomnosti, ktorá nás sprevádza, - prítomnosti jeho Syna. Ježiš ešte pred nami prešiel utrpením a smrťou. Vzal na seba všetky naše utrpenia. Bol opovrhovaný, pokorovaný, bitý a barbarsky zabitý. Odpoveďou Boha na našu bolesť bola jeho blízkosť, jeho prítomnosť, ktorá nás sprevádza, ktorá nás nenecháva samých. Ježiš sa nám stal podobným, a preto ho máme po svojom boku, aby plakal s nami v tých najťažších chvíľach našich životov. Hľaďme na neho, zverme mu naše otázky, našu bolesť, náš hnev.“

Pápež pripomenul, že pod Ježišovým krížom stála jeho Matka, aby s ním zdieľala jeho bolesť. Patrónkou Janovčanov je Panna Mária Strážkyňa (Madonna della Guardia), ktorá sa podľa tradície zjavila v roku 1490 na vrchu Monte Figogna neďaleko mesta roľníkovi Benedettovi Paretovi. Pápež Janovčanom  píše: „Nie sme sami, máme Matku, ktorá na nás hľadí z neba s láskou a je nám nablízku. Primknime sa k nej a povedzme jej: Mama!, tak ako to robí dieťa, keď má strach a túži po úteche a uistení.“

Janovčanov napokon pápež povzbudil slovami:

„Sme mužmi a ženami plnými nedostatkov a slabostí, no máme milosrdného Otca, na ktorého sa môžeme obrátiť, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Syna, ktorý kráča s nami, Ducha Svätého, ktorý nám pomáha a sprevádza nás. Máme Matku v nebi, ktorá aj naďalej rozprestiera svoj plášť nad nami a nikdy nás opúšťa.“ (...)

„Čím viac si uvedomujeme našu slabosť, neistoty nášho ľudského stavu, tým viac odhaľujeme krásu medziľudských vzťahov, pút, ktoré nás spájajú, ako rodiny, spoločenstvá, občiansku spoločnosť.“ (...)

„Viem, že aj po tejto veľkej tragédii, ktorá zasiahla vaše rodiny a vaše mesto, ste vedeli reagovať, opäť sa postaviť na nohy, hľadieť vpred. Nestrácajte nádej, nenechajte si ju ukradnúť! Aj naďalej buďte po boku tých, ktorí boli najviac zasiahnutí. Modlím sa za vás a vy sa, prosím, nezabúdajte za mňa modliť.“

-zk-

13 augusta 2019, 13:15