Vatican News

Ochrana detí je apoštolát prevencie – video pápeža pre Mexiko

„Ochrana detí je apoštolátom prevencie“, hovorí Svätý Otec František vo videu adresovanom do Mexika účastníkom kurzu ochrany maloletých. V tejto súvislosti pripomína zásadný význam intuície sv. Jána Bosca, autora tzv. preventívneho výchovného systému.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Kurz o protokoloch a procesoch prevencie na ochranu maloletých, organizovaný Centrom pre interdisciplinárny výskum a formáciu pre ochranu detí (CEPROME). prebieha od 1. do 26. júla na Pápežskej univerzite v Mexiku (UPM). Slávnostne ho otvoril apoštolský nuncius Mons. Franco Coppola s úvodnou prednáškou na tému „Prevencia zneužívaní v latinskoamerickej cirkvi“.

Ochrana maloletých spočíva predovšetkým v prevencii

Svätý Otec sa účastníkom kurzu v Mexiku prihovoril na diaľku spontánnymi slovami v improvizovanom videu zaznamenanom cez mobil. Jeho obsah prinášame v plnom znení:

„Chcem pozdraviť účastníkov kurzu CEPROME. Ochrana maloletých je vážnym problémom. Je to problém, o ktorom všetci vieme s hanbou, ktorú niesla Cirkev, keď naši členovia boli do toho zapletení a konali tieto zločiny. Nielen z tohto dôvodu je tento kurz dôležitý, ale kvôli všetkým maloletým, aby ich nikto, nikto, nezneužíval, nikto im nebránil v prístupe k Ježišovi. Počúvajme znovu Ježišov hlas: Nechajte ich prichádzať ku mne. Nebráňte deťom prísť ku mne. Každá osoba, rehoľník, rehoľníčka, laik, laička, biskup, ktokoľvek, kto bráni dieťaťu dostať sa k Ježišovi, musí byť zastavený v jeho konaní - správne, ak to urobíme včas - alebo potrestaný, ak ide o trestný čin. Ide teda o prevenciu. 

Deje sa tu niečo - urobím porovnanie, ktoré nemusí byť veľmi pekné - ako v prípade drog: ako sa postarať o narkomana? Chce to veľa času a zvládne sa to, ale žiada si to množstvo úsilia... Ale najzásadnejšou otázkou je: ako zabrániť, aby sa mládež nedostala ku drogám? V tomto prípade je to: ako zabrániť tomu, aby boli deti zneužívané? Prevencia na ochranu detí je apoštolátom prevencie.

Vycítil to don Bosco. Don Bosco si to uvedomil a zaviedol spôsob postupovania pri výchove, ktorý bol nazvaný „preventívny systém“. Bol veľmi kritizovaný, kritizovaný v obdobiach silno osvieteneckého vyučovania. Avšak následne si môžeme uvedomiť, akú má veľkú hodnotu. Je to zásadná hodnota, intuícia veľkého pedagóga, „preventívny systém“ – predchádzanie, pretože nikdy neviete, kde by mohli dieťa zneužiť, kde dieťa zvedú z cesty, kde ho naučia fajčiť drogy, čo je forma skorumpovania, pretože nemyslíme len na sexuálne zneužívanie, ale akékoľvek zneužitie, akýkoľvek druh zneužitia.

Ďakujem vám, že ste prišli na tento kurz a dávate zo seba to najlepšie. Želám vám veľa úspechov a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Nech vás Pán Ježiš žehná a nech vás opatruje Panna Mária. Ďakujem.“

Mexické centrum na ochranu maloletých pracuje už tretí rok

Centrum CEPROME vzniklo v roku 2016 na základe dohody o spolupráci medzi Pápežskou univerzitou v Mexiku a Centrom pre ochranu maloletých Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme. Mexické centrum pod vedením kňaza a psychológa otca Daniela P. Treviza Portilla pripravuje začiatkom novembra aj prvý latinskoamerický kongres o prevencii zneužívania detí.

V Mexiku sa pri príležitosti Dňa modlitby za obete sexuálneho násilia zo strany kléru, v stredu 17. júla na Katolíckej univerzite konala chvíľa modlitby za prítomnosti niektorých obetí. Predsedal jej generálny tajomník mexickej biskupskej konferencie Mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, pomocný biskup Monterrey.

Mons. Guardiola ako koordinátor tejto spoločnej modlitby v rámci Mexika podpísal i posolstvo vydané k tejto príležitosti Národnou radou na ochranu detí, kde v cirkevnom kontexte hovoria o zneužívaní ako o „rakovine, ktorú treba odstrániť“.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

20 júla 2019, 19:45