Hľadaj

Vatican News
2019.06.14 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con i vertici delle Compagnie Petrolifere mondiali 2019.06.14 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con i vertici delle Compagnie Petrolifere mondiali  (Vatican Media)

Ropní a uhoľní priemyselníci hovorili s pápežom o transformácii energetiky

Povzbudenie čeliť klimatickej kríze iniciatívnymi opatreniami v oblasti fosílnych palív je odkazom stretnutia pápeža Františka v piatok 14. júna s účastníkmi stretnutia o transformácii energetiky a ochrane spoločného domova, organizovaného vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Manažéri, investori a experti, vedúci predstavitelia svetových ropných a uhoľných spoločností sa znovu po roku stretli v Ríme, aby na pozvanie z Vatikánu diskutovali o ekológii vo svete a stretli sa s pápežom Františkom.

Medzi desiatky ropných priemyselníkov a zástupcov energetických spoločností prišiel pápež František priamo do rokovacej sály. Ako zvyčajne sa podujatie konalo v Letohrádku Pia IV. vo Vatikánskych záhradách.

Svätý Otec im poďakoval za „sústavné úsilie spolupracovať v duchu solidarity na podporovaní konkrétnych krokov na ochranu našej planéty“ a pripomenul kritický charakter momentu, v ktorom sa planéta nachádza. Klimatická kríza od nás vyžaduje bezprostredné konanie tu a teraz, upozornil Svätý Otec:

Dnešná ekologická kríza, najmä zmena klímy, ohrozuje samotnú budúcnosť ľudskej rodiny, a toto nie je zveličovanie. Príliš dlho sme kolektívne ignorovali plody vedeckej analýzy, a «katastrofické predpovede už nemožno vnímať s pohŕdaním a iróniou» (Laudato si', 161). Akákoľvek diskusia o klimatických zmenách a energetickom prechode musí preto prevziať tie najlepšie výsledky vedeckého výskumu, ktoré sú dnes k dispozícii, a nechať sa nimi hlboko dotknúť.“

Pápež František vyzdvihol význam osobitnej správy Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC 2018) o logike a dosiahnuteľnosti limitu 1,5°C, ktorá jasne upozorňuje, že máme len asi desaťročie, aby sme dokázali ohraničiť globálne otepľovanie. Pripomenul, že vzhľadom na klimatickú krízu musíme prijať vhodné opatrenia, aby sme sa vyhli vážnej nespravodlivosti voči chudobným a budúcim generáciám:

„Ako ukazuje súčasná situácia, chudobní sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní voči hurikánom, suchám, povodniam a iným extrémnym poveternostným udalostiam (...) Budúce generácie sa zároveň chystajú zdediť veľmi zničený svet. Naše deti a vnúčatá by nemali platiť za nezodpovednosť našej generácie.

Prepáčte, ale toto chcem zdôrazniť: oni, naše deti a vnúčatá by nemali platiť, nie je to spravodlivé, aby oni platili cenu našej nezodpovednosti. V skutočnosti, ako je čoraz zrejmejšie, mladí ľudia požadujú zmenu. «Budúcnosť je naša!», kričia dnes mladí, a majú pravdu.“

Dialóg stretnutia zástupcov svetových ropných a uhoľných spoločností bol zameraný na tri vzájomne prepojené body: korektná  transformácia, cena uhlia a transparentnosť v informovaní o klimatických rizikách. Svätý Otec podotkol, že „korektná transformácia si vyžaduje zvládnuť sociálny a zamestnanostný dopad prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť. Vyjadril presvedčenie, že tento proces sa dá zvládnuť:

„Ak je správne vedená, táto transformácia môže vytvoriť nové pracovné príležitosti, znížiť nerovnosť a zvýšiť kvalitu života ľudí postihnutých zmenou klímy. Po druhé, cenová politika uhlia má zásadný význam, ak chce ľudstvo rozumne využívať zdroje stvorenstva. (...) Transparentnosť pri nahlasovaní klimatických rizík je nevyhnutná, pretože hospodárske zdroje sa musia využívať tam, kde môžu priniesť čo najväčšie dobro.“

Pápež František na záver pripomenul potrebu radikálneho energetického prechodu na záchranu nášho spoločného domu, pretože ešte existuje nádej na vyhnutie sa najhorším dôsledkom klimatických zmien. Poďakoval Dikastériu pre integrálny ľudský rozvoj a všetkým prítomným za ich prácu, uistil ich o modlitbách a požehnal im aj ich rodinám.

14 júna 2019, 13:52