Hľadaj

Vatican News

Pápež slávil Božie Telo na východnom predmestí: Eucharistia je školou dobrorečenia

Pápež František slávil v nedeľu 23. júna na predmestí vo východnej časti Ríma svätú omšu zo slávnosti Božieho Tela spojenú s eucharistickou procesiou a požehnaním.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Slávnosť Corpus Domini sa v Taliansku už  tradične prenáša na nedeľu, hoci v samotnom Vatikáne sa slávi vo štvrtok a je aj dňom pracovného pokoja. Pápež František tak v nedeľu večer o 18. hodine predsedal Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo farnosti Panny Márie Utešiteľky v rímskej štvrti Casal Bertone.

V homílii Svätý Otec vychádzal z liturgických čítaní o Melchizedechovom požehnaní Abraháma (Gn 14,18-20) a o Ježišovom rozmnožení chlebov (Lk 9,11-17). Sústredil sa na dve slová: „hovoriť“ a „dávať“. Vyzdvihol hodnotu ľudského slova dobrorečenia a vďakyvzdania Bohu a tiež aj slova požehnania, či už kňazského, ako aj toho, ktoré veriaci človek prináša do sveta svojím životom v podobe „pomazania láskou“.

V tejto súvislosti pápež František nazval Eucharistiu „školou dobrorečenia“ a kňazov povzbudil, aby hojne žehnali Boží ľud ako vyjadrenie Božej prajnosti a štedrosti voči človeku:

„Boží ľud miluje chválu, nežije lamentovaním. Je stvorený, aby žehnal, nie aby sa sťažoval. Pred Eucharistiou, Ježišom, ktorý sa stal Chlebom, pred týmto poníženým Chlebom, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čím je Cirkev, sa učíme dobrorečiť to, čo máme, chváliť Boha, vzdávať vďaky, a nie zlorečiť nad našou minulosťou, podarovať dobré slová druhým.“

Pápež v tejto súvislosti skonštatoval aj všeobecné rozšírenie protikladov vľúdnych, žehnajúcich a prajných slov, akými sú hnev, zlorečenie, znevažovanie a arogancia. Upozornil na nebezpečenstvo nakazenia sa zatrpknutosťou a lamentovaním.

Na Ježišovom zázraku rozmnoženia chlebov z Lukášovho evanjelia pápež František vysvetlil, ako Ježiš učí apoštolov, že na prvom mieste je dávať, a nie mať. Kresťan sa z Eucharistie učí, čo znamená Božia všemohúcnosť:

„Božia všemohúcnosť je pokorná, tvorená čisto láskou. A láska koná veľké veci pomocou malých vecí. Eucharistia nás to učí: tam je Boh obsiahnutý v kúsku chleba. Jednoduchý, nepostrádateľný, Chlieb, ktorý sa láme a rozdáva - Eucharistia, ktorú prijímame, na nás prenáša mentalitu Boha. A vedie nás k tomu, aby sme my sami dávali druhým protiliek na postoj „je mi to ľúto, ale mňa do toho nič“, na postoj „nemám čas, nemôžem, nie je to moja vec“. Proti odvracaniu pohľadu na druhú stranu.“          

Omša spojila veriacich z viacerých okolitých farností a zúčastnili sa na nej aj skupiny prvoprijímajúcich detí. Oltár bol umiestnený pred priečelím kostola a veriaci zaplnili námestie lemované obytnými domami a zeleňou. Eucharistická procesia na záver slávnosti vyvrcholila v priestore športového areálu rímskeho predmestia „Roma 6“.

Štvrť Casal Bertone sa nachádza vo východnej časti mesta, v susedstve veľkého cintorína Campo Verano. Samotná Farnosť Panny Márie Utešiteľky vznikla v povojnovom období novej výstavby po tom, ako bola neďaleká rímska časť San Lorenzo v roku 1944 zbombardovaná americkými spojeneckými vojskami.

Pripomeňme, že v uplynulom roku pápež František podobne viedol procesiu v juhozápadnej rímskej časti Ostia. Predtým bývala zvyčajným miestom slávenia Lateránska bazilika a procesia smerovala do Baziliky Santa maria Maggiore.

23 júna 2019, 20:54