Vatican News
2019.03.17 sbarco in Normandia, soldati americani, seconda guerra mondiale 2019.03.17 sbarco in Normandia, soldati americani, seconda guerra mondiale 

Pápež k 75. výročiu vylodenia v Normandii: Mier sa zakladá na úcte ku každému človeku

Na dnes pripadá 75. výročie historického vylodenia spojeneckých síl v Normandii, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 1944 a bolo rozhodujúcou udalosťou v boji proti nacistickej okupácii západnej Európy počas Druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti pápež František zaslal svoje posolstvo do francúzskej diecézy Bayeux-Lisieux, kde sa v tejto súvislosti konajú oslavy.

Svätý Otec v posolstve adresovanom biskupovi spomínanej diecézy Mons. Jean-Claudeovi Boulangerovi s úctou a modlitbou pamätá na všetkých vojakov, ktorí obetovali svoj život za pokoj, ako aj na milióny obetí tejto vojny „ktorá hlboko zranila Európu i svet“. Pápež však nezabúda ani na tých, „ktorí bojovali v poslušnosti režimu vedeného vražednou ideológiou“.

Vylodenie v Normandii je dnes podľa Svätého Otca pozvaním pre Európu, pre „kresťanov všetkých vierovyznaní, pre veriacich ďalších náboženstiev a ľudí dobrej vôle šíriť skutočné všeobecné bratstvo, podporujúc kultúru stretnutia a dialógu, pozornú voči maličkým a chudobným“.

„Dúfam, že toto výročie pomôže všetkým generáciám v Európe i vo svete mocne potvrdiť, že mier sa zakladá na úcte ku každému človeku, nezávisle od jeho osobného príbehu, na rešpektovaní práva a všeobecného dobra, stvorenstva, ktoré nám bolo zverené a morálneho bohatstva, ktoré nám odovzdali minulé generácie“, píše pápež v posolstve.

-zk-

06 júna 2019, 16:13