Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Generálna audiencia: Jednota bola prvým svedectvom prvokresťanskej komunity

Pápež František počas generálnej audiencie 12. júna pokračoval v cykle katechéz o Skutkoch apoštolov. V druhom pokračovaní priblížil, ako si apoštoli zvolili do svojho zboru náhradu za Judáša, ktorý zradil Pána. Katechéze dal Svätý Otec názov: „Pripočítali ho k jedenástim apoštolom“ (Sk 1,26).

Zuzana Klimanová – Vatikán

Pápež pripomenul začiatok procesu Judášovej nevery: odstup od spoločenstva, pripútanie sa k peniazom, strata nezištnosti, pýcha. Judáš „prestal srdcom patriť Ježišovi a vysunul

 sa zo spoločenstva s ním a s jeho učeníkmi“.

Zbor apoštolov si za svojho dvanásteho člena zvolil Mateja, a to za pomoci „komunitného rozlišovania, ktoré spočíva vo videní skutočnosti očami Boha, v optike jednoty a spoločenstva“, vysvetlil pápež.

Vzájomná jednota bola prvým svedectvom kresťanskej komunity

Ako zdôraznil pápež František, práve jednota spoločenstva bola prvým svedectvom apoštolov, v duchu Ježišových slov: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať» (Jn 13,35):

„Aj my potrebujeme znovuobjaviť krásu vydávania svedectva o Zmŕtvychvstalom, opúšťajúc postoje zameranosti na seba (autoreferenčné postoje), dištancujúc sa od zadržiavania Božích darov a neupadajúc do priemernosti. Skompletizovanie apoštolského zboru ukazuje, ako sú v DNA kresťanskej komunity prítomné jednota a sloboda od seba samých, ktoré umožňujú nemať strach z rozličnosti, nenaviazať sa k veciam a darom a stávať sa „martyres“, čiže žiarivými svedkami Boha, živého činného v dejinách.“

Brániť život a slúžiť mu od počatia až po starobu

V závere audiencie v pozdrave poľským pútnikom pápež pripomenul Pochod za život a rodinu, ktorý sa v nedeľu 9. júna uskutočnil v Poľsku. Až 200-tisíc Poliakov svojou aktívnou účasťou na ňom svedčilo o tom, že „život je posvätný, pretože je darom od Boha“. Svätý Otec dodal:

„Sme povolaní brániť život a slúžiť mu už od počatia v materskom lone, až po starobu, keď je poznačený chorobou a utrpením. Život nemožno ničiť, robiť ho predmetom experimentovania či falošných koncepcií. Prosím vás, modlite sa, aby bol život vždy rešpektovaný, dosvedčujúc tak evanjeliové hodnoty i hodnoty rodiny.“

Medzi rozličnými národnosťami na Námestí sv. Petra nechýbali ani Slováci. Tentokrát to bola najmä skupina z Farnosti sv. Michala Archanjela z Bajerova v okrese Prešov.

12 júna 2019, 15:10