Hľadaj

Vatican News
2019.06.26 Udienza Generale 2019.06.26 Udienza Generale  (Vatican Media)

Pápež: Bratstvo prvých kresťanov netreba mýtizovať, ale ani bagatelizovať

Pri poslednej generálnej audiencii pred letným obdobím sa pápež František venoval v katechéze duchovnému odkazu života prvokresťanského spoločenstva podľa rozprávania Skutkov apoštolov ako praktizovania lásky k Bohu a k bratom. Poukázal na štyri črty prvokresťanského spoločenstva, ktoré sú aj charakteristikami dobrého kresťana dneška.

Počas júla Svätý Otec nebude mávať generálne audiencie, znovu sa obnovia až od stredy 7. augusta. Dnešnému štvrtému pokračovaniu cyklu o Skutkoch apoštolov dal názov v podobe biblického citátu: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42).

Ešte pred tým, ako vyšiel na Vatikánske námestie, pápež František pozdravil chorých, ktorí kvôli letným horúčavám sledovali generálnu audienciu v Aule Pavla VI. Medzi pútnikmi na námestí bolo aj niekoľko skupín zo Slovenska, z Oravy prišlo spoločenstvo z farnosti Mútne v okrese Námestovo.

Štyri charakteristiky prvokresťanského spoločenstva

V katechéze Svätý Otec pripomenul, že aj život dnešného kresťana sa má vyznačovať štyrmi charakteristikami, ktorými opisuje život prvokresťanského spoločenstva sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov. Pápež František to nazval „ovocím Turíc“ a „príťažlivou silou, ktorá fascinuje a získava si mnohých“:

„Kresťania sústavne počúvajú didaché, čiže apoštolské vyučovanie; 

udržiavajú vysoko kvalitné medziľudské vzťahy aj prostredníctvom zdieľania duchovných a hmotných dobier; pripamätávajú si Pána skrze «lámanie chleba», teda Eucharistiu, a vedú dialóg s Bohom v modlitbe. Toto sú postoje kresťana.“

„Milosť krstu teda odhaľuje vnútorné puto medzi bratmi-sestrami v Kristovi, ktorí sú povolaní deliť sa, vcítiť sa do druhých a dávať „podľa toho, ako kto potrebuje“ (Sk 2,45), to znamená veľkorysosť, almužnu, starostlivosť o druhého, navštevovanie chorých, navštevovanie tých, ktorí sú v núdzi, ktorí potrebujú útechu.“

„V duši kresťana nie je miesto pre sebectvo. Ak je tvoje srdce sebecké, nie si kresťanom: si svetským človekom, ktorý hľadá len vlastné výhody, vlastný zisk.“

Jeruzalemská cirkev podľa slov Svätého Otca predstavuje „vzor - paradigmu každého kresťanského spoločenstva, ikonu bratstva, ktoré fascinuje a ktoré netreba mýtizovať, ale ani bagatelizovať“.  

Slávnosť Božského Srdca - Deň posväcovania sa kňazov

Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul blížiacu sa slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bude sa sláviť v piatok 28. júna a je zároveň Dňom posväcovania sa kňazov.

Poľsky hovoriacich pútnikov Svätý Otec vyzval obetovať Ježišovmu Srdcu seba samých i svoj čas letných dovoleniek:

„Tento sviatok nám pripomína, že Kristus je vždy živý; miluje nás, ponúka sa nám ako zdroj milosrdenstva, odpustenia a vykúpenia. V ňom môžeme znovuobjaviť pokoj ducha, ktorý je v nás častokrát vyrušovaný neistotou, smútkom a cítením hriechu. Ponúknime Božskému Srdcu seba samých, celý náš život i práve sa začínajúci čas dovoleniek. Všetkým prajem dobrý letný odpočinok.“

V pozdrave talianskym pútnikom pápež František povedal:

„Všetkých pozývam hľadieť na Ježišovo Srdce a čo najopravdivejšie sa pripodobniť jeho zmýšľaniu. Modlite sa za všetkých kňazov i za moju službu Petrovho nástupcu, aby každá pastoračná činnosť niesla pečať lásky, ktorú má Kristus ku každému človeku.“

26 júna 2019, 16:24