Hľadaj

Vatican News

Odkaz pápeža mladým v deň sv. Alojza: Boh ťa miluje, nikdy o tom nepochybuj

V piatok 21. júna, deň liturgickej spomienky patróna mládeže a študentov sv. Alojza Gonzágu sa zároveň uzatvára Jubilejný rok 450. výročia jeho narodenia. Svätý Otec František dnes pripomenul patróna mládeže internetovým odkazom adresovaným mladým ľuďom.

Mladý jezuita sv. Alojz Gonzága zomrel 21. júna 1591 v Ríme ako študent filozofie a teológie. Vo veku 23 rokov sa nakazil infekčnou chorobou pri ošetrovaní chorých počas epidémie v Ríme. Pápež František vo svojom odkaze rozoslanom cez Twitter píše:

„Drahí mladí, chcel by som povedať každému z vás: Boh ťa miluje; nikdy o tom nepochybuj, aj keby sa ti čokoľvek v živote prihodilo. Za každých okolností si nekonečne milovaný.“

Vo výročný deň smrti talianskeho svätca pápež František podnikol krátku cestu do Neapola, kde navštívil Sekciu sv. Alojza Teologickej fakulty južného Talianska, ktorú vedú jezuiti. Svätý Otec vystúpil na teologickej konferencii s témou „Teológia po Veritatis gaudium v kontexte Stredomoria“.

Pri hrobe sv. Alojza v rímskom Kostole sv. Ignáca bude dnes večer o 18.30 slávnostná svätá omša ukončenia Jubilejného roka sv. Alojza, ktorej bude predsedať prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Lius Ladaria Ferrer SJ za koncelebrácie jezuitov z Ríma i ďalších hostí.

Medzi pútnikmi budú aj zástupcovia spoločenstiev Magis s Bratislavy, ktoré vyvíjajú svoje aktivity okolo Kaplnky sv. Alojza na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri jezuitskom kostole. Fakulta pokračuje v tradícii známeho „Aloisiana“, Teologického inštitútu svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, zriadeného v roku 1941.

O cieli púte do Ríma sa pre Vatikánsky rozhlas stručne podelili univerzitný kaplán páter Vlastimil Dufka SJ a členka spoločenstva Magis Zuzana Országhová:

Rozhovor s pútnikmi z Bratislavy

-jb-

21 júna 2019, 12:42