Vatican News
Mons. Dal Toso, prezident Pápežských misijných diel Mons. Dal Toso, prezident Pápežských misijných diel 

Misia je paradigmou bežného života Cirkvi - posolstvo Pápežským misijným dielam

V Ríme sa 1. júna uzavrelo Valné zhromaždenie Pápežských misijných diel. Svätý Otec František v liste prezidentovi Pápežských misijných diel Mons. Giampietrovi Dal Toso vyjadril vďaku a povzbudenie všetkým národným riaditeľom PMD aj v súvislosti s prípravou Mimoriadneho misijného mesiaca na október tohto roku.

V liste z 29. mája 2019 Svätý Otec píše: „Pri príležitosti Valného zhromaždenia národných riaditeľov Pápežských misijných diel chcem spolu so srdečným pozdravom vyjadriť žičenie, aby práca vykonaná v týchto dňoch napomohla obnovenému nasadeniu v misijnej činnosti Cirkvi, povolanej ohlasovať Evanjelium každému stvoreniu.

Práve z tohto pohľadu predstavuje blížiace sa októbrové slávenie 

Mimoriadneho misijného mesiaca priaznivý čas na zapojenie všetkých pokrstených, aby sa s väčšou zodpovednosťou a kreatívnou odvahou ujali misijnej výzvy súčasnej doby: aby sa stala paradigmou a formou bežného života Cirkvi a všetkých jej pastoračných aktivít (porov. Evangelii gaudium, 15).

Opätovne ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou Pápežských misijných diel: ste celosvetová sieť modlitby a misionárskej lásky Petrovho nástupcu. Pokračujte vo svojej horlivej aktivite, ktorá plní neodmysliteľnú univerzálnu povinnosť Cirkvi ohlasovať Ježiša Krista všetkým a svedčiť o tom s apoštolskou horlivosťou až po kraj sveta. Nech vás Duch Svätý posilňuje. Zo svojej strany vás sprevádzam láskou a požehnaním.“

Na valnom zhromaždení v Ríme zastupoval Slovensko národný riaditeľ PMD Ivan Kňaze.

-jb-

04 júna 2019, 18:23