Hľadaj

Ilustračná snímka (Viedeň, január 2019) Ilustračná snímka (Viedeň, január 2019)

Medzinárodná korčuliarska únia u pápeža: Šport má byť službou ľudstvu

Šíriť radosť z korčuľovania a pomáhať mladým dozrievať a osvojovať si osobitné cnosti spojené s týmto športom v prospech celej spoločnosti – k tomuto povzbudil Svätý Otec členov Rady Medzinárodnej korčuliarskej únie, ktorých prijal vo štvrtok 13. júna.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Rada Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) riadi súťaže v korčuliarskych disciplínach: krasokorčuľovanie, synchronizované krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie a tzv. „šortrek“ (short track). Únia štandardizuje pravidlá a organizuje medzinárodné súťaže.

Trom desiatkam zástupcov pripomenul Svätý Otec dôležitosť sprístupnenia krásneho zážitku z korčuľovania čoraz širšiemu okruhu ľudí: „Tradične je korčuľovanie inkluzívnym športom, schopným prekonať sociálne bariéry a je otvorený voči osobám každého veku. Chcel by som povzbudiť vaše snahy zaistiť, aby radosť z korčuľovania poznačila aj podujatia vysokých súťaží.“

Korčuľovanie má ako šport mnoho čo ponúknuť pre rozvoj človeka i medziľudských vzťahov, skonštatoval Svätý Otec. Šport je podľa jeho slov predovšetkým „výrazom radosti“: „radosti z pohybu, radosti z toho, že sme spolu, radosti zo života a z darov, ktoré nám Stvoriteľ dáva každý deň» (Christus vivit, 227).

Ako pri mnoho iných športoch,  korčuľovanie priťahuje mladých, ktorým má pomôcť dozrievať ako členom spoločnosti. Šport totiž má byť službou ľudstvu:  

„Zatiaľ čo sa usilujete priviesť k športu čoraz viac mladých, verím, že vaše vedenie im pomôže dozrievať vďaka súťaženiu na aktívnych členov spoločnosti ako celku. Hodnoty ako úcta, odvaha, altruizmus, rovnováha a sebaovládanie, nadobudnuté pri športe, sú vzácnou prípravou na úspešný beh života. Jedným slovom, šport bol vždy myslený ako služba ľudstvu.“

Medzinárodná korčuliarska únia bola založená v roku 1892 v holandskom Scheveningene a je najstaršou medzinárodnou športovou federáciou v oblasti zimných športov. V súčasnosti sídli v Lausanne vo Švajčiarsku.

13 júna 2019, 17:11