Vatican News

Kapláni letiskových kaplniek celého sveta sa stretli v Ríme

S kaplánmi zodpovednými za pastoráciu v letiskových kaplnkách v rozličných krajinách sveta sa v pondelok 10. júna stretol vo Vatikáne Svätý Otec František. Priestory letísk nie sú síce prostrediami, ktoré by sa vyznačovali postojmi nezištnosti, predsa sa však môžu podľa slov pápeža premeniť z ľudských periférií na prístavy a mosty pre stretnutie s Bohom a bratmi, ba priam miestami obrátenia.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Letisko symbolizuje neraz veľkú vzdialenosť človeka od vlastnej rodiny a frenetický pohyb miliónov ľudí. Zároveň ide o rušné pracovisko mnohých profesií. Je však potrebné dať aj v tomto priestore pocítiť Božiu prítomnosť a štedrosť jeho lásky, a to cez kresťanské svedectvo vyznačujúce sa pastoračnou láskou a fantáziou, zdôraznil pápež František:

„Totiž, v týchto miestach odchodov a príchodov sa často vytvára istý druh „spoločnej pôdy“ (zona franca), kde si človek v anonymite dokáže otvoriť vlastné srdce, čím sa začína proces uzdravovania a návratu do otcovského domu, azda opusteného už dlhú dobu pre rozličné okolnosti života.“ 

Takáto pastoračná práca môže byť pre jedného kňaza veľmi vyčerpávajúca, a preto je tu podľa odporúčania Svätého Otca vhodný priestor aj pre zaangažovanie laických spolupracovníkov, ktorí sa takto naplno stávajú misionármi.

Na medzinárodnom kongrese, ktorý prebieha Ríme až do štvrtka, sa zúčastňuje okolo 90 letiskových kaplánov.

10 júna 2019, 20:03