Hľadaj

1559387233781.jpg

Druhý deň návštevy Rumunska: Svätyňa Šumuleu Čiuk, rodiny a mládež v Jaši

Pútnická svätá omša v mariánskej svätyni za účasti veriacich rumunskej i maďarskej národnosti v Šumuleu Čiuk a stretnutie s mladými ľuďmi a rodinami v Jaši boli hlavnými momentmi druhého dňa apoštolskej návštevy Svätého Otca v Rumunsku v sobotu 1. júna.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Pápež František sa v ranných hodinách presunul z Bukurešti do severovýchodnej časti Rumunska, najprv lietadlom do Bacau a potom helikoptérou do Miercurea Ciuc v hornatom kraji východnej časti karpatského oblúka. Cieľom jeho púte bolo neďaleké mariánske pútnické miesto Šumuleu Čiuk.

Mariánsky kostol s titulom „basilica minor“ stojaci na úpätí hory je súčasťou františkánskeho kláštora. Stavba dokončená v roku 1824 je barokového štýlu a stojí na mieste staršieho chrámu zo 14. storočia. Uchováva vzácnu gotickú sochu Madony, vytvorenú v rokoch 1515 – 1520 z lipového dreva, ktorá prežila požiar v roku 1661. Svätý Otec František pri dnešnej návšteve venoval Panne Márii tradičný dar – umelecky tepanú zlatú ružu.

Pútnické miesto Šumuleu Čiuk (Șumuleu Ciuc) patrí do diecézy Alba Júlia, zriadenej ešte v roku 1009 uhorským kráľom sv. Štefanom. Tradičné púte sa tu konajú každoročne na Turíce. Ide o obľúbené pútnické miesto katolíkov rumunskej i maďarskej národnosti. Leží v oblasti, ktorá je dôležitým centrom maďarskej menšiny v Sedmohradsku, tzv. sikulov.

O tejto skutočnosti svedčila aj dnešná prítomnosť pútnických skupín z Maďarska. Hlavným hostiteľom pri slávnosti bol arcibiskup diecézy Alba Júlia Mons. György-Miklós Jakubínyi. Medzi predstaviteľmi verejného života bola aj rumunská premiérka Viorica Dăncilă. Ako jednoduchý pútnik bol prítomný aj maďarský prezident János Áder.

Takmer stotisíc veriacich zaplnilo liturgický priestor pod briežkom tvoriacim prirodzený amfiteáter. Pri slávnosti s votívnym formulárom o Panne Márii, Matke Cirkvi a biblickými čítaniami o povolaní Jeremiáša (Jer 1,4-5.17-19) a o zvestovaní Panne Márii (Lk 1,26-38) Svätý Otec v homílii pripomenul, že prichádza ako pútnik a vyjadril význam putovania:

„Prichádzame bez mnohých slov k nohám Matky, aby sa na nás pozrela a aby nás  svojím pohľadom priviedla k tomu, ktorý je „Cesta, Pravda a Život“. Nerobíme to hocakým spôsobom, sme pútnici. (...) Putovať znamená cítiť sa povolaní a podnecovaní kráčať spolu prosiac Pána o milosť premeniť staré i súčasné nevraživosti a nedôverčivosti na nové príležitosti k jednote spoločenstva: znamená odpútať sa od našich istôt a pohodlia v záujme hľadania novej zeme, ktorú nám Pán chce dať. Putovanie je výzvou objaviť a šíriť ducha spolunažívania, nemať strach zamiešať sa, stretnúť sa a pomáhať si.“

Po svätej omši pápež František obedoval v nedávno postavenom kongresovom zariadení Arcidiecézy Alba Júlia, pomenovanom po niekdajšom arcibiskupovi Mons. Antalovi Jakabovi, ktorý bol počas komunistického režimu 13 rokov v žalári a na nútených prácach v bani na olovo, zomrel v roku 1993. Svätý Otec požehnal aj skupinu chorých.

Popoludňajší program Svätého Otca pokračoval v meste Jaš (Iași), v rumunskom severovýchodnom regióne Moldavia. Po zvítaní sa s miestnym biskupom Mons. Petru Gherghelom a predstaviteľmi mesta a regiónu sa Svätý Otec najprv zašiel do Katedrály Panny Márie Kráľovnej, postavenej v roku 2005 vedľa starej katedrály. Zapálením sviece si tu uctil relikvie blahoslaveného mučeníka Antona Ďurčoviča (Durcovici, 1888-1951), niekdajšieho biskupa diecézy Jaš.

Mariánske stretnutie

Záverečným bodom druhého dňa apoštolskej cesty bolo mariánske stretnutie s mládežou a rodinami v Paláci kultúry mesta Jaš, pri ktorom pápež František zveril mladých a rodiny Panne Márii. Vypočul si aj niekoľko svedectiev, na ktoré reagoval v príhovore.

Zostrih druhého dňa apoštolskej cesty Svätého Otca v Rumunsku
01 júna 2019, 20:51