Hľadaj

Vatican News

Desatoro pápeža Františka pre apoštolských nunciov a Litánie pokory

Svätý Otec František sa vo štvrtok 13. júna stretol s apoštolskými nunciami z celého sveta, ktorí sa zúčastňujú na spoločnom programe vo Vatikáne, organizovanom pravidelne raz za tri roky. Pri stretnutí im venoval v písomnej podobe desatoro duchovných podnetov pre ich službu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Nuncius je „mužom Božím“, je „mužom Cirkvi“, je „človekom s apoštolským zápalom“ a „človekom zmierenia“. To sú prvé štyri body „dekalógu“, ktorý pápež František odovzdal do rúk pápežským reprezentantom ako podnet na reflexiu, ktorý má slúžiť nielen im, ale aj ich spolupracovníkom na nunciatúrach.

Pápežských reprezentantov je na celom svete celkovo 103. Z nich 98 je apoštolských nunciov a piati sú stáli pozorovatelia pri OSN a iných medzinárodných inštitúciách. Vo vatikánskej diplomacii okrem nunciov pracujú aj spolupracovníci nunciatúr, ktorí sa zatiaľ na trojročných stretnutiach vo Vatikáne nezúčastňujú. Svätý Otec však dnes naznačil, že v budúcnosti bude snaha prizvať aj ich, vzhľadom na formačný prínos týchto podujatí.

Po piate, nuncius je „pápežov človek“, ktorý „nereprezentuje seba samého, ale Petrovho nástupcu a koná v jeho mene voči Cirkvi a vládam, čiže konkretizuje, uskutočňuje a symbolizuje prítomnosť pápeža uprostred veriacich a medzi obyvateľstvom. Je pekné, že vo viacerých krajinách sa nunciatúra nazýva «Dom pápeža».“

Desatoro pre nunciov poukazuje aj na postoje, ktorým je nevyhnutné sa vyvarovať, ako napr. záľuba v okázalosti či prijímanie darov, ktoré zväzujú slobodu rozhodovania.

„Je nezlučiteľné byť pápežským reprezentantom a za chrbtom pápeža kritizovať, mať blogy alebo sa dokonca spojiť so skupinami, ktoré sú nepriateľské voči nemu, voči Kúrii a Rímskej cirkvi,“ píše v piatom bode svojho desatora pre nunciov Svätý Otec.

Muž iniciatívy, poslušnosti, modlitby a činorodej lásky. To sú ďalšie kľúčové slová desatora vatikánskeho diplomata. Pápež tieto požiadavky podložil aj slovami sv. Maximiliána Kolbeho o apoštolskom zápale  a poslušnosti ako dôkaze dokonalej lásky.

A napokon, po desiate, správny nuncius je „mužom pokory“. Túto poslednú vlastnosť Svätý Otec vyjadril aj citovaním „Litánií pokory“, ktoré zostavil Boží služobník kardinál Rafael Merry del Val (1865-1930), niekdajší štátny sekretár a spolupracovník pápeža sv. Pia X.:

Litánie pokory kard. Rafaela Merryho del Val

Ó Ježišu, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma!

Od túžby, aby si ma vážili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma milovali - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma ospevovali - osloboď ma, Ježišu.

Od túžby, aby si ma ctili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma chválili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma prosili o radu - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby mi dávali za pravdu - osloboď ma, Ježišu.

 

Od strachu, že ma pokoria - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že mnou opovrhnú - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma odmietnu - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma ohovoria - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu že ma zosmiešnia - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že budem znášať bezprávie - osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma budú upodozrievať - osloboď ma, Ježišu.

 

Aby iní boli milovaní viac ako ja – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby si iných vážili viac ako mňa – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby  iní mohli v očiach sveta rásť, a ja sa umenšovať - Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby iní mohli byť vo funkcii, a ja odsunutý bokom - Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby iní mohli byť chválení, a ja nepovšimnutý - Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby iných mohli vo všetkom predo mnou uprednostňovať - Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Aby iní mohli byť svätejší než ja, no aby som sa stal svätým nakoľko len môžem - Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Stovke apoštolských nunciov na audiencii v Klementínskej sále odovzdal Svätý Otec tieto podnety na papieri. Pri stretnutí sa im prihovoril spontánne. Hneď na úvod v modlitbe pripomenul včera zosnulého apoštolského nuncia v Argentíne. Mons. Léon Kalenga Badikebele zomrel vo veku len 62 rokov. Pochádzal z Konžskej demokratickej republiky a na čele argentínskej nunciatúry bol len niečo vyše roka. Predtým bol nunciom v Salvádore, Belize a Ghane.

Nunciovia majú počas štyroch dní vo Vatikáne stretnutia s vedením Štátneho sekretariátu a vedúcimi dikastérií Rímskej kúrie, majú možnosť absolvovať prednášky o aktuálnych cirkevných a medzinárodných záležitostiach a stretnú sa aj s veľvyslancami akreditovanými pri Svätej stolici pôsobiacimi v Ríme.

Štvordňový program stretnutia pápežských reprezentantov potrvá do soboty, keď sa k nemu pripojí 46 bývalých nunciov, ktorí sú už na dôchodku. Stretnutie sa uzavrie koncelebrovanou omšou s pápežom Františkom a spoločným obedom v Dome sv. Marty.

13 júna 2019, 15:03