Hľadaj

Vatican News
2019.05.02 Arcivesco Protace Rugambwa dopo l'ordinazione diaconale di tre seminaristi nella Basilica dan Apollinare Roma il 1 Maggio 2019 2019.05.02 Arcivesco Protace Rugambwa dopo l'ordinazione diaconale di tre seminaristi nella Basilica dan Apollinare Roma il 1 Maggio 2019 

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätí 19 nových kňazov

Celkovo 19 diakonov prijme vo Štvrtú veľkonočnú nedeľu kňazskú vysviacku vkladaním rúk pápeža Františka. Pochádzajú z viacerých seminárov Večného mesta a okrem Talianov sú medzi nimi aj Chorvát, Peruánec, Haiťan či Japonec.

Ôsmi z kandidátov kňazstva sú členmi Kňazského bratstva Synov kríža, jeden je zo spoločenstva Rodina učeníkov, dvaja absolvovali formáciu v Hlavnom rímskom pápežskom seminári a ôsmi v Diecéznom kolégiu Redemptoris Mater. Najstarší zo skupiny má 46 rokov. Diakon z Haiti bude vysvätený pre svoju rodnú diecézu.

V rámci prípravy na nedeľnú slávnosť kňazskej vysviacky sa Rímska diecéza stíšila pri modlitbovej vigílii v piatok večer v Lateránskej bazilike. Slávnostnú vysviacku v nedeľu o 9.15 v Bazilike sv. Petra bude prenášať aj slovenská katolícka televízia LUX.

K Nedeli Dobrého Pastiera, ktorá je 56. svetovým dňom modlitieb za povolania, Svätý Otec vydal aj posolstvo s názvom „Odvaha riskovať pre Božie prisľúbenie“. V posolstve sa zamýšľa nad dvoma aspektami Pánovho volania – nad prísľubom a rizikom. Pred očami má pri tom evanjeliovú scénu povolania prvých učeníkov pri Galilejskom jazere.

„Boh nás pozýva vstúpiť do jedného veľkého projektu“, vysvetľuje pápež a pripomína: „Povolanie je vskutku pozvaním nezastaviť sa na brehu so sieťami v rukách, ale nasledovať Ježiša po ceste, ktorú nám navrhuje, pre naše šťastie a pre dobro tých, ktorí sú po našom boku.“

Avšak „prijať tento prísľub si vyžaduje odvahu riskovať isté rozhodnutie“, zdôrazňuje ďalej Svätý Otec a okrem manželstva či zasväteného života a kňazstva pripomína naše prvotné povolanie ku kresťanskému životu, „byť milovanými synmi a dcérami Boha“, ktoré sa rozvíja v cirkevnom spoločenstve.

Pápež odkazuje: „Niet väčšej radosti, než riskovať život pre Pána! Osobitne vám mladým chcem povedať: nebuďte hluchí na volanie Pána! Ak vás volá na túto cestu, nesťahujte veslá do loďky a dôverujte mu. Nenechajte sa nakaziť strachom, ktorý nás paralyzuje pred vysokými končiarmi, ktoré nám ponúka Pán. Vždy si pamätajte, že tým, ktorí zanechajú siete a loďku, aby ho nasledovali, Pán sľubuje radosť nového života, ktorá vrchovato napĺňa srdce a oduševňuje na ceste.“

Svätý Otec pobáda mladých hľadieť na Pannu Máriu, keďže aj jej povolanie bolo prísľubom a súčasne i rizikom.

-jb-

11 mája 2019, 11:45