Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec pozdravil čínskych katolíkov, 24. mája je Deň modlitby za Čínu

Vyše 60 pútnikov z Číny prišlo v stredu 22. mája na stretnutie so Svätým Otcom Františkom pri generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. Tridsaťčlenná skupina prišla z diecézy Šanghaj, v ktorej sa nachádza známa svätyňa Šešanskej Matky Božej, patrónky Číny. Pred blížiacim sa sviatkom Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý je už tradične celosvetovým dňom modlitby za Čínu, vyzval pápež František veriacich k aktívnej účasti.

V rámci pozdravov jednotlivým skupinám pútnikov pápež vyjadril svoju otcovskú blízkosť  Cirkvi v Číne týmito slovami:

„V najbližší piatok 24. mája budeme sláviť sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, osobitne uctievanej v Číne vo Svätyni Matky Božej v Šešane pri Šanghaji. Táto šťastná príležitosť mi umožňuje vyjadriť osobitnú blízkosť a lásku všetkým katolíkom v Číne, ktorí uprostred každodenných námah a skúšok vytrvávajú vo viere, nádeji a láske.

Drahí veriaci v Číne, nech vám všetkým naša Nebeská Mama pomáha byť svedkami lásky a bratstva a neustále udržiavať jednotu v spoločenstve univerzálnej Cirkvi. Modlím sa za vás a žehnám vás.“

Po týchto slovách Svätý Otec pozval všetkých prítomných na námestí sv. Petra k spoločnej modlitbe k Panne Márii jedným Zdravasom.

-jb-

22 mája 2019, 11:56