Hľadaj

Vatican News
Papa: sport grande scuola,accettare le regole e le sconfitte Papa: sport grande scuola,accettare le regole e le sconfitte  (ANSA)

Šport učí ceniť si pravidlá spolužitia a pozitívne vnímať limity

O hodnote športu a jeho úlohe v živote miestnej cirkvi hovoril pápež František pri príležitosti 75. výročia vzniku zväzu športových centier pri talianskych farnostiach. Svätý Otec v sobotu 11. mája vo Vatikáne štyri stovky jeho zástupcov povzbudil v ich úsilí vzájomne si pomáhať, ako aj v samotnom súťažení.

Taliansky zväz športových centier Centro Sportivo Italiano spája viac ako 1,2 milióna registrovaných členov. Mnohí z nich tvoria športové skupiny vo farnostiach a farských oratóriách. Pápež František ich v úvode pochválil za aktivity, ktoré organizujú predovšetkým pre mladých, a ktoré zahŕňajú viac ako 100 rôznych disciplín.

Pri audiencii v Klementínskej sále im Svätý Otec zdôraznil, „aby ich poslanie poskytovať mladým ľuďom prostredníctvom športu zdravý a pozitívny životný štýl malo základ v kresťanskej vízii osoby a spoločnosti.“

„Šport je v skutočnosti veľkou školou, pod podmienkou, že ho človek prežíva so sebakontrolou a s rešpektovaním druhého, v takom úsilí o zdokonalenie, ktoré učí oddanosti a vytrvalosti, a v súťaživom duchu, ktorý nezabúda na úsmev a trénuje človeka aj v prijímaní prehry.“

Šport človeka niečomu naučí, napríklad významu jasných pravidiel, poznamenal pápež František:

„Pri zápolení sa učíte, že pravidlá sú nevyhnutné pre spolužitie. Že šťastie sa nenachádza v rozháranosti, ale vo vernom sledovaní svojich cieľov. A tiež sa učíte, že človek sa necíti slobodnejším vtedy, keď nie sú žiadne limity, ale keď pri vlastných limitoch vydá maximum. Musíme byť pánmi našich limitov, a nie ich otrokmi.“

„Šport je nástrojom na riešenie mnohých problémov,“ pokračoval Svätý Otec a vyjadril sa v tom zmysle, že pri súboji s protihráčmi ide o to, aby nakoniec vlastne vyhrali všetci, pretože je to hra a treba i v protihráčovi vidieť priateľa. Potom sa dôverne obrátil na mladých slovami:

„Možno by ste sa ma vy, chlapci a dievčatá, opýtali: „Otče, čo je to zač, táto kresťanská vízia života, čo nám tu navrhujete? Je to azda nejaký abstraktný princíp, alebo myšlienka, ktorú možno pochopiť ak budeme veľa študovať?“ – Nie. Toto sa nedá naštudovať! Kresťanská vízia znamená učiť sa pozerať na iných a na veci očami Ježiša: očami Boha, rovnakými očami, ktorými Boh pozerá na mňa, vidieť, ako vidí Boh. To znamená počúvať jeho slová, aby ste chápali jeho cítenie, a snažiť sa napodobňovať jeho konanie.“

Pápež na záver mladým športovcom zaželal, aby sa stali radostnými misionármi na miestach, kde sa stretávajú a podaním priateľskej ruky robili tieto prostredia lepšími.

-jb, mh-

11 mája 2019, 14:55