Hľadaj

Vatican News
Pápež František privítal vo Vatikáne zástupcov talianskej pobočky Európskej federácie potravinových bánk Pápež František privítal vo Vatikáne zástupcov talianskej pobočky Európskej federácie potravinových bánk 

Pápež: Nie slovami, ale skutkami bojovať proti plytvaniu potravinami

O riešení bludného kruhu plytvania potravinami hovoril Svätý Otec pri stretnutí s dvoma stovkami zástupcov Európskej federácie potravinových bánk (FEBA). V sobotu 18. mája ich prijal na audiencii na záver ich stretnutia v Ríme pri 30. výročí založenia talianskej pobočky.

Európska federácia potravinových bánk má za svoj cieľ znížiť hlad a podvýživu prostredníctvom boja proti plytvaniu potravinami. Kľúčovým prvkom je darovanie prebytkov ľuďom v núdzi. Pápež František, ktorému tento problém leží veľmi na srdci, sa tešil, že po ukončení ich stretnutia v Ríme mohol privítať členov federácie, dobrovoľníkov usilujúcich sa o zmiernenie hladu takýmto spôsobom. Prirovnal ich prácu stromom, ktoré „dýchajú, ale nezadržujú kyslík, vracajú ho, rozdeľujú, čo je potrebné pre život tých, ktorí sú v núdzi.“

V príhovore Svätý Otec okrem iného uviedol, že „boj proti hroznému moru hladu tiež znamená boj proti plytvaniu, pretože plytvanie prejavuje nezáujem o veci a ľahostajnosť voči tým, ktorí ich nemajú“. A pripomenul ako Ježiš po rozdaní chlebov davu požiadal, aby pozbierali odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar (porov. Jn 6,12):

„Zhromažďovať, aby sa znovu rozdelilo, nie produkovať, aby sa mrhalo. Vyhadzovať jedlo znamená vyraďovať ľudí. A dnes je pohoršujúce nevšimnúť si, koľko jedla by bolo drahocenným dobrom a ako veľa z toho dobra naopak skončí nedobre. Plytvanie je zlozvyk, ktorý môže preniknúť všade, dokonca aj do diel charity.“

Podľa pápeža Františka ekonomika dneška potrebuje práve prácu týchto potravinových bánk, preto ich povzbudil v tom, čo robia:

„To, čo robíte bez mnohých slov, dáva jasný odkaz: nie hľadaním vlastných výhod sa vytvára budúcnosť. Pokrok všetkých rastie sprevádzaním toho, kto zaostáva. Toto tak veľmi potrebuje ekonómia.“

-mh-

18 mája 2019, 15:25