Hľadaj

Vatican News

Pápež František: Cirkev si váži príspevok novinárov k hľadaniu pravdy

„Cirkev si vás váži aj vtedy, keď položíte prst na ranu,“ povedal pápež František niekoľkým stovkám novinárov zahraničných médií pôsobiacich v Taliansku. Pri osobitnej audienicii členov Združenia zahraničnej tlače v Taliansku v sobotu 18. mája ocenil ich službu v záujme pravdy a spravodlivosti a pripomenul etickú zodpovednosť, spolu s povzbudením byť hlasom tým, ktorí sú bez hlasu. Za jednu z podstatných vlastností pre kvalitnú službu novinára pápež označil pokoru. Každému venoval knihu „Komunikovať dobro“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Cieľom Združenia zahraničnej tlače v Taliansku (Associazione della Stampa Estera in Italia) je ochrana profesijných záujmov, ale tiež nadväzovanie a udržiavanie spoluprácu medzi členmi i so sesterskými organizáciami. Členov združenia prijal na audiencii Svätý Otec spolu s ich rodinami, spolu okolo 400 osôb. Príležitosťou je aj blížiaci sa Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý pripadá na 7. veľkonočnú nedeľu, tento rok na 2. júna.

V príhovore pápež František najprv úprimne ocenil prácu novinárov a pripomenul pozitívny postoj Cirkvi k ich profesii:

„Chcem vám predovšetkým povedať, že si ctím vašu prácu; Cirkev si vás váži aj vtedy, keď položíte prst na ranu a možno, že rana je v cirkevnom spoločenstve. Vaša práca je vzácna, pretože prispieva k hľadaniu pravdy a iba pravda nás oslobodzuje.

V tomto ohľade rád opakujem to, čo povedal sv. Ján Pavol II., keď pred 31 rokmi navštívil sídlo vášho združenia: «Cirkev je na vašej strane. Či ste kresťanmi alebo nie, v Cirkvi vždy nájdete to správne ocenenie pre vašu prácu a uznanie slobody tlače» (17. jan. 1988, Insegnamenti XI, 1, 135). Vaša úloha je nepostrádateľná, a toto vám zveruje aj veľkú zodpovednosť.“

Pápež citoval aj svojho priameho predchodcu: „Ako povedal Benedikt XVI., neraz «je tendenciou masmédií vytvárať v nás pocit, že sme stále „divákmi”, ako keby sa zlo týkalo len iných a akoby sa nám samým niektoré veci nikdy nemohli stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a ako v zlom tak aj v dobrom naše správanie vplýva na iných» (Príhovor na Španielskom nám., 8. dec. 2009, Insegnamenti V, 2, 672).

Svätý Otec František vtipne poukázal aj na poštovú adresu v centre Ríma, kde novinárske združenie sídli:  Via dell'Umiltà, v preklade „Ulica pokory“. A práve pokora je podľa neho cennou vlastnosťou novinára:

„Vaše sídlo je na Via dell'Umiltà! Pokora je základnou cnosťou duchovného života; ale povedal by som, že to môže byť aj zásadne dôležitý prvok vašej profesie.“

„Pokorní novinári, to neznamená priemerní, ale skôr vedomí si toho, že prostredníctvom článku, tvítu, priameho televízneho čio rozhlasového prenosu sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opatrní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu a neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli napríklad to, ako môžu niektoré „krikľavé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality.

Uvedenie na pravú mieru je pri pochybení vždy nevyhnutné, ale nestačí na prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe, keď sa prostredníctvom internetu môže nejaká falošná informácia šíriť až do tej miery, že sa zdá autentickou. Preto by ste vy, novinári, mali vždy brať do úvahy silu prostriedku, ktorý máte k dispozícii, a odolať pokušeniu publikovať nedostatočne overené správy.“

Pri povzbudení k správnej miere a štýlu pri používaní jazyka pápež František citoval aj patróna novinárov: „Ako povedal váš svätý patrón František Saleský vo Filotei: používajte slovo ako chirurg používa skalpel.“

Pokora novinára má aj priamy súvis s jeho slobodou, pokračoval pápež:

„Pokorný novinár je novinárom slobodným. Slobodným od podliehania vplyvom. Slobodný od predsudkov, a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje odvahu!“

Svätý Otec poďakoval prítomným členom Federácie zahraničnej tlače 

v Taliansku za to, keď „pomáhajú, aby sa nezabúdalo na životy, ktoré sú udusené skôr než sa narodia“. Na záver ich motivoval k prinášaniu správ o dobrých veciach, ktoré často zostanú prehlušené negatívnymi správami:

„Pokorný a slobodný novinár sa snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej službe ako biskupa vždy potešilo, je zistiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu, koľko ľudí sa každodenne venuje službe iným, koľko ľudí podáva pomocnú ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Pokračujte, prosím, v rozprávaní aj tejto stránky reality, ktorá je vďaka Bohu stále tou, ktorá má väčší rozsah.“

Pápež František na záver všetkým podaroval knihu s názvom „Komunikovať dobro“, v ktorej sú zozbierané jeho posolstvá pre Svetové dni spoločenských komunikačných prostriedkov a jeho príhovory na adresu novinárov siahajúce do rokov, keď bol arcibiskupom Buenos Aires. Autor predslovu Paolo Ruffini, prefekt vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu, charakterizuje texty ako silné svedectvo o dôležitosti, akú pápež František pripisuje komunikačným prostriedkom ako nástroju na hľadanie pravdy, dobra a krásy.

18 mája 2019, 17:00