Hľadaj

Vatican News

Generálna audiencia: Kresťan zažíva vplyv Zlého, ale zakusuje pomoc Ježiša

Napriek počasiu nahnutému na dážď prišlo v stredu 15. mája na audienciu Svätého Otca Františka na Námestí sv. Petra okolo 20 tisíc pútnikov. Medzi nimi boli aj vyše dve stovky Slovákov a tiež jubilejná púť amerických gréckokatolíkov pod vedením eparchu Milana Lacha. V cykle o modlitbe Otčenáš sa Svätý Otec zameral na posledné slová tejto modlitby, v ktorej prosíme o oslobodenie od Zlého.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V záverečnej katechéze o modlitbe Otčenáš pápež František hovoril o realistickom vnímaní vplyvu Zlého na naše životy. Diabol nás obchádza ako zúrivý lev, a my žiadame Boha, aby nás vyslobodil. Kresťan má pri modlitbe Otčenáš synovský postoj, ktorý však nie je „detinskosťou“, poznamenal Svätý Otec.

„V tejto dvojitej prosbe: „neopúšťaj nás“ a „vysloboď nás“ sa ukazuje podstatná charakteristika kresťanskej modlitby. Ježiš učí svojich priateľov, aby dali vzývaniu Otca prednostné miesto pred všetkým, a to najmä v čase, keď Zlý dáva pocítiť svoju výhražnú prítomnosť.“

„Je tu tajomné zlo, ktoré určite nie je dielom Božím, ale ktoré potichu preniká do záhybov dejín. Potichu ako had, ktorý nehlučne nesie jed. V niektorom momente sa zdá, že má prevahu: v určitých dňoch sa jeho prítomnosť zdá byť ešte zreteľnejšia než prítomnosť Božieho milosrdenstva. Vo chvíľach beznádeje je zreteľnejšia!“

A Svätý Otec pripomína, že aj sám Ježiš zakúsil prítomnosť Zlého vo svojom utrpení, ale dáva nám aj príklad v odpustení a pomáha nám dosiahnuť pokoj: „Kresťan vie, aká zdrvujúca je moc zlého a zároveň zažíva, ako veľmi Ježiš, ktorý nikdy nepodľahol jeho lichoteniu, je na našej strane a prichádza nám pomôcť.“ 

Gymnazisti z Trnavy a Bánoviec a farské skupiny

Na generálnej audiencii Svätého Otca bolo prítomných viacero skupín zo Slovenska, celkovo vyše 250 pútnikov. Popri niekoľkých farských spoločenstvách tentoraz dominovali stredoškolskí študenti. Vyše 70-člennú skupinu z Gymnázia sv. Angely Merici v Trnave vedú sestry uršulínky. Mladí pútnici majú okrem Ríma namierené aj na sever Talianska na miesta spojené s charizmou rehoľnej zakladateľky sv. Angely.

Na Námestí sv. Petra boli aj študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Ďalšie skupiny prišli z farností Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom, z Poproča a z Košíc. Na generálnej audiencii bol prítomný aj bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Jubilejná púť z Parmy v USA s eparchom Milanom Lachom

Medzi tisíckami pútnikov z celého sveta bola aj skupina z Ruténskej eparchie Parma v americkom štáte Ohio na čele s eparchom Milanom Lachom SJ, ktorý v závere audiencie osobne pozdravil Svätého Otca. Na jubilejnú púť pri 50. výročí zriadenia Eparchie Parma a povýšenia Byzantskej cirkvi ruténskej tradície v USA na metropolitnú cirkev sui iuris pápežom Pavlom VI. (dekrét Quandoquidem Christus z 21. februára 1969) prišiel vladyka Milan Lach spolu s dvoma desiatkami veriacich z eparchie.

Pozdrav účastníkom Medzinárodného monitora rodiny

Medzi pozdravmi pútnikom z oblastí hlavných svetových jazykov pozdravil pápež František  okrem iných aj zástupcov univerzitných centier a inštitútov pre štúdiá o rodine, pochádzajúcich z rôznych krajín, ktorí sa zišli na prvom stretnutí Medzinárodného monitora rodiny, usporiadaného  Pápežským inštitútom Jána Pavla II v Ríme. Ich stretnutie sa symbolicky konalo práve v termíne Medzinárodného dňa rodín a Svätý Otec zástupcom stretnutia prítomným na audiencii pripomenul dôležitosť úlohy rodín v starostlivosti o stvorenie ako náš spoločný domov:

„Toto stretnutie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý tento rok poukazuje na úlohu rodiny pri starostlivosti o stvorenstvo, náš spoločný dom. V radosti vzkrieseného Krista vyprosujem vám a vašim rodinám milosrdnú lásku Boha, nášho Otca. Nech vás Pán žehná!“

Medzinárodný deň rodiny s dátumom 15. mája vyhlásilo OSN v roku 1993. Má pripomenúť dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti a byť príležitosťou pre inštitúcie jednotlivých krajín k reflexii nad rodinnou politikou.

Detská posádka na papamobile zo Sýrie, Nigérie a Konga

Svätý Otec pri prechádzaní publikom pred generálnou audienciou vzal na papamobil   osem detí. Chlapci a dievčatá v školskom veku, pochádzajúce zo Sýrie, Nigérie a Konga, momentálne žijú so svojimi rodinami v stredisku Mondo Migliore (Lepší svet) v Rocca di Papa neďaleko Ríma, kde sa im venuje združenie Cooperativa Auxilium. Niektorí z nich sa dostali do Talianska humanitárnym koridorom z Líbye 29. apríla, iní prišli loďou pred niekoľkými mesiacmi.

Na námestie pred Bazilikou svätého Petra prišli s pútnikmi z celého sveta aj delegácia talianskej pobočky medzinárodnej organizácie Save the Children oslavuje 100. výročie svojej činnosti na záchranu detí v ohrození a zaistenie ich budúcnosti. Delegácia v červeno-bielych tričkách odovzdala Svätému Otcovi ručne vyrobenú zbierku životných príbehov chlapcov a dievčat prichádzajúcich z krajín vojny.

Pápež František na záver pripomenul mariánsky mesiac máj a povzbudil k napodobňovaniu vzoru Panny Márie. Po speve modlitby Otčenáš v latinčine udelil prítomným svoje apoštolské požehnanie.

15 mája 2019, 18:18