Hľadaj

Vatican News
Logo a miesta apoštolskej cesty pápeža Františka do Rumunska Logo a miesta apoštolskej cesty pápeža Františka do Rumunska 

Pápež sa v televízii prihovoril Rumunom pred svojou apoštolskou cestou

Krátko pred svojou apoštolskou cestou do Rumunska, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. mája - 2. júna, pápež František pozdravil obyvateľov krajiny v krátkom videoposolstve, ktoré odvysielala štátna televízia. Svätý Otec v ňom pripomína motto svojej cesty: „Kráčajme spoločne“, počas ktorej sa okrem tamojšej katolíckej komunity stretne aj s patriarchom a Stálou synodou Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Pápež zdôrazňuje vzácne dedičstvo spoločných mučeníkov oboch cirkví a pripomína aj korene viery siahajúce až k apoštolovi Ondrejovi, ktorý podľa tradície priniesol vieru do Rumunska.

Plné znenie videoposolstva pápeža Františka:

„Chýba už len zopár dní do mojej cesty, ktorá ma privedie medzi vás. Táto myšlienka mi dáva radosť a už teraz vás všetkých túžim srdečne pozdraviť. Prichádzam do Rumunska, krásnej a pohostinnej krajiny, ako pútnik a brat a ďakujem prezidentovi i ďalším autoritám krajiny, za to, že ma pozvali i za ich plnú spoluprácu. Už teraz pociťujem radosť zo stretnutia s patriarchom a Stálou synodou Rumunskej pravoslávnej cirkvi, ako aj s duchovnými pastiermi a veriacimi katolíkmi.

Putá viery, ktoré nás spájajú, spadajú ku apoštolom, osobitne k putu, ktoré spájalo Petra a Ondreja, ktorý podľa tradície priniesol vieru vašim krajom. Ako bratia podľa krvi, nimi boli aj vďaka preliatiu krvi za Pána. Medzi vami boli mnohí mučeníci, a to aj v nedávnych dobách, ako sedem gréckokatolíckych biskupov, ktorých budem mať potešenie vyhlásiť za blahoslavených. To, za čo trpeli, až po obetovanie života, je až príliš vzácnym dedičstvom na to, aby bolo zabudnuté. A je to spoločné dedičstvo, ktoré nás volá, aby sme si neudržiavali odstup od brata, ktorý ho s nami zdieľa.

Prichádzam medzi vás, aby sme kráčali spoločne. Kráčame spoločne, keď sa učíme chrániť korene a rodinu, keď sa staráme o budúcnosť detí a brata, ktorý stojí po našom boku, keď prekračujeme strach a podozrenia, keď nechávame padnúť bariéry, ktoré nás oddeľujú od druhých. 

Viem, že mnohí intenzívne pripravujú moju návštevu a ja vám zo srdca ďakujem. Vás všetkých uisťujem o mojej blízkosti v modlitbe a posielam vám moje požehnanie. A prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Dovidenia!“

-zk-

Videoposolstvo pápeža Františka pred cestou
29 mája 2019, 13:49